Οι αρχαιολογικές έρευνες του Τμήματος καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής προϊστορίας και των ιστορικών χρόνων και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας του τμήματος μας