Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής είναι ένα από τα παλαιότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θεμελιώδης σκοπός του είναι να προάγει τη μελέτη της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών, τόσο αυτόνομα, όσο και στις ποικίλες μεταξύ τους διασυνδέσεις, επιδιώκοντας την υψηλού επιπέδου έρευνα και διδασκαλία αυτών των πεδίων. Υπηρετώντας αυτόν τον σκοπό, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος διεκδικούν ισχυρή παρουσία στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.