Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013 από τη συνένωση του Τμήματος Μαθηματικών (έτος ιδρ. 1977) και του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (έτος ιδρ. 1999). Είναι ταυτόχρονα το παλαιότερο και το νεότερο τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και το μεγαλύτερο τμήμα στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Το Τμήμα στεγάζεται στο νέο, δικό του κτήριο στην πανεπιστημιούπολη Βουτών που καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι ένα μαθηματικό τμήμα με διεπιστημονικό χαρακτήρα που αντανακλάται στην παρεχόμενη εκπαίδευση και το παραγόμενο ερευνητικό έργο. Δέχεται δύο κατευθύνσεις εισαγωγής προπτυχιακών φοιτητών (Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά).

Το Τμήμα ενσωματώνει την ισχυρή παράδοση των δύο παλαιότερων τμημάτων με κύρια χαρακτηριστικά:

  • Την υψηλής ποιότητας παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση με τους διδάσκοντες να βρίσκονται κοντά στους φοιτητές τους και σε συνεχή επαφή μαζί τους
  • Την υψηλής ποιότητας έρευνα με διεθνείς συνεργασίες και αναγνώριση και την προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων
  • Την έντονη διεθνή κινητικότητα με ανταλλαγές επισκέψεων, οργάνωση διεθνών συνεδρίων και μεγάλο ιστορικό στην προσέλκυση νέων ελλήνων και ξένων μεταδιδακτόρων.