Τρίτη, Μαϊος 11, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Daily Pop Up ( EASTER_CARD_INTREL_2021)

Σπουδές στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+

Αν είστε φοιτητής, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε στο εξωτερικό ένα μέρος των σπουδών σας ή πρακτική άσκηση σε επιχείρηση μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Δείτε περισσότερα εδώ

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης