Δευτέρα, Οκτωβρίου 26, 2020

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Erasmus+ Πρακτική μέσω ομίλων 2020-2021

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις φοιτητών άνοιξε στις  16/10/2020 για  "Πρακτική άσκηση μέσω ομίλων".

Μπορείτε να  συμπληρώσετε  την ηλεκτρονική σας αίτησή μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Κρήτης απο τις 16/10/2020  μέχρι και τις 10/11/2020. 

Προθεσμία εύρεσης φορέα: 31/12/2020. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ εδώ: https://www.uoc.gr/intrel/erasmusout-open 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης