Πέμπτη, Ιουνίου 27, 2019

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργασίες Ιατρικής Σχολής

           
University - Application Mode (studies/traineeship) Department Country ISCED code Recommended language skills     Mobility     Website
                     
        Language of instruction 1 Language of instruction 2 Level Number of Students and total months Level Staff (STT) / teaching (STA)  
              Out      
MEDIZINISCHE UNIVERSITAET GRAZ, A GRAZ23 (studies) Faculty of Medicine Austria 0912 Medicine German   B1 2(12m) 1st,2nd   http://www.medunigraz.at/12649
MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN, A WIEN64 (studies) Faculty of Medicine Austria 0912 Medicine German German B1 2(4m) 1st,2nd, 3rd STA http://www.meduniwien.ac.at/international
UNIVERSITY OF GHENT, B GENT01 (studies) Faculty of Medicine Belgium 0912 Medicine Flemish English B2 2(3) 1st   www.UGent.be/coursecatalogue
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, B BRUXEL04 (studies) Faculty of Medicine Belgium 0912 Medicine French NA B1 1(4m) 1st,2nd   http://www.ulb.ac.be/index.html
CHARLES UNIVERSITY OF PRAGUE, CZ PRAHA07 (traineeship) Faculty of Medicine Czech Republic 0912 Medicine English NA B2 4(4m) 1st   http://www.cuni.cz
UNIVERZITA PALACKEHO v OLOMOUC, CZ OLOMOUC01 (studies) Faculty of Medicine Czech Republic 0912 Medicine English Czech B2 2(8m) 1st   http://www.upol.cz/en/menu/erasmus-exchange/erasmus/
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, F LYON01 (traineeship) Faculty of Medicine France 0912 Medicine French English B2 2(9) 1st   http://www.univ-lyon1.fr
UNIVERSITE DE RENNES, F RENNES01 (studies) Faculty of Medicine France 0912 Medicine French French B1 1(10) 1st STA http://www.medecine.univ-rennes1.fr/themes/RelationsInternationales/VenirEtudierARennes/
UNIVERSITY OF LIVERPOOL LIVERPO01 (studies)

Faculty of Medicine

Μόνο μεταπτυχιακοί

UK 911 Medicine English NA C1 1(5m) 2nd   https://www.liverpool.ac.uk/
CARDIFF UNIVERSITY UK (traineeship)

Faculty of Medicine

Μόνο μεταπτυχιακοί

UK 0912 Medicine English NA B2 2(2m) 2nd STA www.cardiff.ac.uk/for/prospective/international/erasmus.html
CHARITE UNIVERSITAET BERLIN, D BERLIN01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B2 2(6m) 1st   http://www.charite.de/en/studies/international/erasmus/incoming_students/
BONN UNIVERSITAET, A BONN01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 1(10) 1st   http://uni-bonn.de
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF, D DUSSELD01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 2(5m) 1st,2nd STT / STA http://www.hhu.de
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG, D FREIBUR01 (studies)

Faculty of Medicine

ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑ ΜΌΝΟ

Germany 0912 Medicine German English B1 2(8m) 1st,2nd, 3rd   http://www.uni-freiburg.de/go/erasmus
JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN, D GIESSEN01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 1(5m) 1st   http://www.uni-giessen.de
UNIVERSITAET ZU KOELN, D KOLN01 (traineeship) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 2(6m) 1st,2nd   http://www.uni-koeln.de
UNIVERSITAET DES SAARLANDES, D SAARBRU01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 2(6) 1st STA http://www.uni-saarland.de
AACHEN UNIVERSITY, D AACHEN01 (studies) Faculty of Medicine Germany 0912 Medicine German NA B1 2(4) 1st   http://www.medizin.rwth-aachen.de/cms/~iiq/Medizin/?lidx=1
EUROPEAN UNICERSITY OF CYPRUS (studies) Faculty of Medicine Cyprus 0912 Medicine Greek English B2 2(8m) 1st STT / STA www.euc.ac.cy
UNIVERSITY OF NICOSIA , CY NIKOSIA14 (studies) Faculty of Medicine Cyprus 0912 Medicine Greek English B2 2(10m) 1st STT / STA www.uoc.gr/intrel.uk.index.htm
AARHUS UNIVERSITY , DK ARHUS01 (studies) Faculty of Medicine Denmark 0921Medicine Danish English C2 1 1st, 2nd   http://health.au.dk/en/education/
UNIVERSITA DI SIENA, I SIENA01 (studies) Faculty of Medicine Italy 0912 Medicine Italian   A1(1st cycle) B1(2nd,3rd cycles) 2(6m) 1st,2nd,3rd STT http://unisi.it/internazionale
UNIVERSITY OF PADOVA, I PADOVA01 (studies) ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Italy 0912 Medicine Italian English Β1 3(4) 1st,2nd   https://www.unipd.it/en/
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU, PL WROCLAW05 (traineeship)

Faculty of Medicine

Poland 0912 Medicine Polish English B2 2(10m) 1st,2nd STA http://www.umed.wroc.pl/erasmus-incoming-students
NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY, PL TORUN01 (traineeship) ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Poland 0912 Medicine Polish English Β1 2(6) 1st STT / STA https://www.umk.pl/en/erasmus/
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW (PL WARSAW06) ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Poland 0912 Medicine Polish English B2 1(10) 1st STT / STA http://2wl.wum.edu.pl/en
UNIVERSIDADE DE PORTO, P PORTO02 (studies) Faculty of Medicine Portugal 0912 Medicine Portuguese NA A2 2(6m) 1st 2nd STT / STA http://www.med.up.pt
Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, RO CLUJNAP03

Faculty of Medicine

Μόνο διδ. προσωπικό

Romania 0912 Medicine English NA B2     STA http://www.umfcluj.ro/
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, E ZARAGOZ01 (traineeship) Faculty of Medicine Spain 0912Medicine Spanish ΝΑ B1 2 (6) 1st, 2nd, 3rd STT / STA http://unizar.es
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, E OVIEDO01 ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Spain 0912Medicine Spanish ΝΑ B1/B2 2(10) 1st, 2nd, 3rd   http://www.uniovi.es/en/internacional/extranjeros
UNIVERSITY OF MARIBOR SI MARIBOR01 (studies) Faculty of Medicine Slovenia 0912 Medicine English NA B1 2(10m) 1st, 2nd STT / STA https://www.um.si/en/
UNIVERSITY OF LJUBLJANA. SI LJUBLJA01 (studies) Faculty of Medicine Slovenia 0912 Medicine Slovene English B2 1(12m) 1st,2nd STA http://www.uni-lj.si/international_relations/incoming_students/
LINKOPING UNIVERSITY, S LINKOPI01 (studies) Faculty of Medicine Sweden 912 Swedish English B2 2(3m) 1st,2nd STA http://www.liu.se
KAROLINSKA INSTITUTET, S STOCKHO03 (studies) Faculty of Medicine Sweden 0912 Medicine Swedish English B1 1(5m) 1st,2nd STA http://ki.se/exchangestudies
KOCAELI UNIVERSITY (traineeship) Faculty of Medicine Turkey 0912 Medicine English Turkish B1 3(6m) 1st STA http://int.kocaeli.edu.tr/int/
EGE UNIVERSITESI, TR IZMIR02 (studies) Faculty of Medicine Turkey 0912 Medicine English Turkish B1 2(5m) 1st,2nd SST / STA http://ebys.ege.edu.tr
ACIBADEM UNIVERSITY (studies) Faculty of Medicine Turkey 0912 Medicine English Turkish B2 1(5m) 1st,2nd,3rd SST / STA http://www.acibadem.edu.tr
RADBOUD UNIVERSITY NL NIJMEG01 (traineeship)

Faculty of Medicine

Μόνο μεταπτυχιακοί

The Netherlands 0912 Medicine English Dutch B2 1(3m) 2nd SST / STA http://www.ru.nl/english/
UNIVERSITY OF AMSTERDAM

Academic Medical Center

Μόνο διδ. προσωπικό

The Netherlands 0912 Medicine English Dutch B1     2x5 days (8 hrs teaching) http://www.uva.nl/en/home
                     
*με κόκκινο χρώμα η γλώσσα που απαιτείται για τους προπτυχιακούς φοιτητές                    
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης