Πέμπτη, Μαϊος 28, 2020

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργασίες Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

 

A/A Acad. Responsible University Faculty / Department Country Subject Area ΚΩΔΙΚΟΙ ISCED  Language Skills Mobility website DEADLINE FOR APPLICATION
Number of Students and total months Level  
Language of instruction 1 Language of instruction 2 Level Out  
                           
1 Chloe Balla Central European University    Hungary  Philosophy and Ethics 223 English   C1-C2 1(4) P,D www.ceu.hu Winter Semester: May 31st,  Spring Semester: October 31st
2 Stavroula Tsinorema University of Cyprus Department of Classical Studies and Philosophy Cyprus Philosophy and ethics 223 Greek (majority of courses) English (some courses) B1 English Language or B1 Greek Language 2(20) U,P www.ucy.ac.cy Winter Semester: June 15th, Spring Semester: November 15th
3 Maria Venieri Universität Jena Institut fur Philosophie Germany Philosophy and Ethics 223 German   B2 1(4) U,P www.uni-jena.de Winter Semester: July 15th,  Spring Semester:  January 15th
4 Eleni Katsarou Universidad de Valladolid Facultad Educacion Spain Education Science 142 Spanish   B1 2(8) U, P www.uva.es Winter Semester: June 15th, Spring Semester:December 30th
5 Maria Venieri University of Sheffield Department of Philosophy UK Philosophy and Ethics 223 English   B2 2(10) U,P,D www.shef.ac.uk Winter Semester: Late June,  Spring Semester: Late October
6 Eleni Katsarou Thomas More    Belgium Education Science 111 Dutch English B2 2(6) U http://www.thomasmore.be    Winter Semester: May 1st,  Spring Semester: October 31st
7 Chloe Balla Charles University   Czech Republic Philosophy and Ethics 223 English Czech B2 2(10) U,P,D www.ff.cuni.cz Winter Semester: June 15th,  Spring Semester: October 31st
8 Aris Tsandiropoulos Université Paris Diderot – Paris 7 Faculty of French Literature, Art and Film studies---------------------------------------------------------Faculty of Psychoanalytical Studies France Modern Lettres--------------------------------Psychology  22--------------------------313 French   B1 (certificate required) 1(9) U,P www.univ-paris-diderot.fr Winter Semester: April 30th,  Spring Semester: October 30th
9 Konstantinos Kavoulakos Freie Universität Berlin Institute of Philosophy Germany Philosophy  223 German   B1 1(10) U,P,D www.fu-berlin.de Winter Semester: May 1st,  Spring Semester:  November 1st
10 Antonis Georgoulas Adnan Menderes University   Turkey Philosophy and Ethics 223 Turkish English B1 2(10) U,P,D www.adu.edu.tr Winter Semester: July 15th,  Spring Semester: November 15th
11 Stavroula Tsinorema Maltepe University   Turkey Philosophy and Ethics 223 Turkish English B1 2(8) U www.maltepe.edu.tr Winter Semester: August 15th,  Spring Semester: January 15th
12 Katerina Dalakoura St. Kliment Ohridski University of Sofia  Faculty of Philosophy   Foreign Languages  111 English Bulgarian B1 2(10) U,P www.uni-sofia.bg Winter Semester: End of June,   Spring Semester: End of November
13 Katerina Dalakoura St. Kliment Ohridski University of Sofia Faculty of Slavic Studies Bulgaria Foreign Languages    English Bulgarian B1 2(5) U,P www.uni-sofia.bg Winter Semester: End of June,   Spring Semester: End of November
14 Aris Tsandiropoulos University of Nice Sophia - Antipolis   France Psychology 313 French   B1 2(10) U,P,D www.unice.fr Winter Semester: June 15th,  Spring Semester: November 30th
15 Eleni Katsarou Universität Hildesheim   Germany Teacher Training 114 German English German: min. B1 and/or English: min. B2 2(10)   www.uni-hildesheim.de Winter Semester: July 1st,  Spring Semester: January 1st
16 Konstantinos Sargentis Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg   Germany Philosophy and Ethics 223 German English B1 1(5) U www.uni-erlangen.de Winter Semester: May 15th,  Spring Semester: November 15th
17 Maria Venieri Università degli Studi di Genova   Italy Psychology 313 Italian English B1 2(6) U www.unige.it Winter Semester: September 15th,  Spring Semester:  November 30th
18 Aris Tsantiropoulos Universitaet Wien   Austria Anthropology 314 German English B2 (both) 2(10) U,P,D www.univie.ac.at Winter Semester: May 1st,  Spring Semester: November 1st
19 Katerina Dalakoura Padagogische Hochschule FREIBURG   Germany Training for teachers without subject specialization   113 German English A2 (minimum) / B1 (recommended) 2(6) U www.ph-freiburg.de  Winter Semester: July 15th,  Spring Semester: January 15th
20 Maria Venieri Pedagogical University of Cracow   Poland Sociology and Cultural Studies------------------------------Philosophy and Ethics 0314/0223 Polish English B2 4(20)   www.wsp.krakow.pl Winter Semester: June 30th,  Spring Semester: November 30th
21 Stavroula Tsinorema Uniwersytet Warszawski Institute of Philosophy Poland Philosophy  223 Polish English B2 2(18) U, P www.uw.edu.pl  Winter Semester: June 30th, Spring Semester: November 30th
22 Konstantinos Kavoulakos University of Humboldt Faculty of Theology Germany Religion/ Theology 221 German (normally in German. A few courses in English)   B2 2(10) U,P,D http://www.hu-berlin.de/ Winter Semester: April 1st-May 31st,  Spring Semester: October 1st to November 30th
23 Konstantinos Androulidakis Universidad Complutense de Madrid   Spain Philosophy and Ethics 223 Spanish   B1 2(18) U,P,D www.ucm.es www.ucm.es/plazos-deadlines-erasmus
24 Konstantinos Kavoulakos University of Münster Philosophisches Seminar Germany Philosophy and Ethics 223 German   B1 2(20) U,P,D http://www.uni-muenster.de  Winter Semester: May 1st,  Spring Semester: November 1st
25 Stavroula Tsinorema Koc University   Turkey Philosophy and Ethics 223 English   TOEFL: 550 PBT/213 CBT/80 IBT, IELTS: 6,5 2(5) U,P,D www.ku.edu.tr  Winter Semester: May 31st,  Spring Semester:  October 30th
26 Stamatina Kaklamani Universita degli studi di Bari Aldo Moro Dipartimento Scienze Politiche Italy Political science and civics 312 Italian   B1 2(6) U,P,D http://www.uniba.it/ Winter Semester: May 20th,  Spring Semester:  November 20th
27 Katerina Dalakoura University of Foggia   Italy Education Science 111 Italian English B1 Italian B1 English 2(20) U,P http://www.unifg.it/ Winter Semester: June 30th,  Spring Semester: November 30th
28 Despoina Stamatopoulou Pazmany Peter Catholic University Faculty of Humanities and Social Sciences Hungary History of Arts 222 English   B1 2(10) P https://btk.ppke.hu/en Winter Semester: July 31st,  Spring Semester: November 30th
29 Maria Venieri University of Ljubjlana Faculty of Arts Slovenia Philosophy and Ethics 223 Slovene English B2 1 (6) U,P,D www.uni-lj.si Winter Semester: May 15th,  Spring Semester:  November 15th
30 Katerina Dalakoura Universidade de Lisboa Faculdade de Letras Portugal Humanities (except languages) 22 Portuguese English (depending on the course unit/professor) B1 2 (10) U,P,D www.ulisboa.pt  
31 Katerina Dalakoura Institute of Literary Reasearch of Polish Academy of Science   Poland Humanities (broad programmes) 22 Polish/English or language of instruction of the specific programme   B2 1(5) D www.ibl.waw.pl  Nomination deadlines:  Winter Semester: June 15th,  Spring Semester:   December 15th
32 Aris Tsantiropoulos Jagiellonian University Faculty of International and Political Sciences-Institute of Middle and Far East Studies Poland Philosophy and Ethics, Cultural History-------------------------------Social Sciences International cultures, Social conflict theory, Sociology, Studies in Regional cultures, Ethnology, Women's studies 224-----------------------310 Polish English B1/B2 2(12)------------------3(18) U,P,D http://www.orient.uj.edu.pl/studia/wyjazdy-stypendialne/erasmus/information-for-foreign-visitors  
33 Chloe Balla University of Bialystok   Poland Education 110 Polish English for courses offered to exchange students English B1 4(20) U,P www.uwb.edu.pl Winter Semester: June 30th,  Spring Semester: November 30th
34 Panos Theodorou Universita della Callabria Dipartimento di Studi Umanistici Italy Philosophy and Ethics / 031 Social and Behavioural Sciences 0223/031 Italian   B1 (no certificate required) 2(20) P www.unical.it 30/6+30/11
35 Maria Venieri University of Leeds    UK Philosophy & Ethics 223 English   CEFR B2 1(9) U www.leeds.ac.uk Winter Semester:  April 15th,  Spring Semester:  October 31st
36 Pissis Jannis Eberhard Karls Universitat Tubingen Philosophie Germany Philosophy & Ethics 223 German English B1 3(30) U,P,D http://www.uni-tuebingen.de/international/internationale-studierende-in-tuebingen/studienangebot/studiengaenge.html 31/5 + 31/12
37 Aris Tsandiropoulos University of Zagreb Faculty of Humanities & Social Sciences: Dept. of Linguistics/ Dept. of Philosophy Croatia Philosophy & Ethics / Literature & Linguistics 0223/0232 Croatian English B2 2 (10) U,P www.unizg.hr 10/5 + 10/11
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης