Κυριακή, Ιανουαρίου 17, 2021

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργασίες Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

 

DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES
A/A Acad. Responsible University Faculty/ Department Country ISCED code, SUBJECT AREA  language skills required (with certificate) Mobility Website
Language of instruction 1 Language of instruction 2 Level Number of Students and total months Level of students (Undergraduate, Postgraduate, Doctorate)
                       
1 Aris Tsantiropoulos Universitaet Wien   Austria (022 humanities) Anthropology German English B2 (both) 2(10) U,P,D www.univie.ac.at
2 Eleni Katsarou Thomas More    Belgium 0111 Education Science Dutch English B2 2(6) U undefined   
3 Katerina Dalakoura St. Kliment Ohridski University of Sofia Faculty of Slavic Studies Bulgaria 023 Foreign Languages  English Bulgarian B1 2(5) U,P www.uni-sofia.bg
4 Aris Tsandiropoulos University of Zagreb Faculty of Humanities & Social Sciences: Dept. of Linguistics/ Dept. of Philosophy Croatia 223 Philosophy & Ethics / 232 Literature & Linguistics Croatian English B2 2 (10) U,P www.unizg.hr
5 Stavroula Tsinorema University of Cyprus Department of Classical Studies and Philosophy Cyprus 223 Philosophy and Ethics Greek (majority of courses) English (some courses) B1 English Language or B1 Greek Language 2(20) U,P www.ucy.ac.cy
6 Chloe Balla Charles University   Czech Republic 223 Philosophy and Ethics English Czech B2 2 U,P,D www.ff.cuni.cz
7 Aris Tsandiropoulos Université Paris Diderot – Paris 7 Faculty of French Literature, Art and Film studies---------------------------------------------------------Faculty of Psychoanalytical Studies France 023 Modern Lettres--------------------------------  0313 Psychology  French   B1 (certificate required) 1(9) U,P www.univ-paris-diderot.fr
8 Aris Tsandiropoulos University of Nice Sophia - Antipolis   France 0313 Psychology French   B1 2(10) U,P,D www.unice.fr
9 Maria Venieri Universität Jena Institut fur Philosophie Germany 223 Philosophy and Ethics German   B2 1(4) U,P www.uni-jena.de
10 Konstantinos Kavoulakos Freie Universität Berlin Institute of Philosophy Germany 223 Philosophy and Ethics German   B1 1(10) U,P,D www.fu-berlin.de
11 Eleni Katsarou Universität Hildesheim   Germany 0113 Teacher Training German English German: min. B1 and/or English: min. B2 2(10)   www.uni-hildesheim.de
12 Katerina Dalakoura Padagogische Hochschule FREIBURG   Germany 0113 Training for teachers without subject specialization   German English A2 (minimum) / B1 (recommended) 2(6) U www.ph-freiburg.de 
13 Konstantinos Kavoulakos University of Humboldt Faculty of Theology Germany 0221 Religion/ Theology German (normally in German. A few courses in English)   B2 2(10) U,P,D undefined
14 Konstantinos Kavoulakos University of Münster Philosophisches Seminar Germany 223 Philosophy and Ethics German   B1 2(20) U,P,D undefined 
15 Konstantinos Sargentis Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg   Germany 223 Philosophy and Ethics German English B1 1(5) U www.uni-erlangen.de
16 Despoina Stamatopoulou Pazmany Peter Catholic University Faculty of Humanities and Social Sciences Hungary 0222 - History of Arts English   B1 2(10) P undefined
17 Chloe Balla Central European University    Hungary  223 Philosophy and Ethics English   C1-C2 1(4) P,D www.ceu.hu
18 Maria Venieri Università degli Studi di Genova   Italy 0313 Psychology Italian English B1 2(12) U www.unige.it
19 Stamatina Kaklamani Universita degli studi di Bari Aldo Moro Dipartimento Scienze Politiche Italy 0312 Political science and civics Italian   B1 2(6) U,P,D undefined
20 Katerina Dalakoura University of Foggia   Italy 0111 Education Science Italian English B1 Italian B1 English 2(20) U,P undefined
21 Panos Theodorou Universita della Callabria Dipartimento di Studi Umanistici Italy 223 Philosophy and Ethics / 031 Social and Behavioural Sciences Italian   B1 (no certificate required) 2(20) P www.unical.it
22 Maria Venieri Pedagogical University of Cracow   Poland 0314 Sociology and Cultural Studies------------------------------0223 Philosophy and Ethics Polish English B2 4(20)   www.wsp.krakow.pl
23 Stavroula Tsinorema Uniwersytet Warszawski Institute of Philosophy Poland 223 Philosophy and Ethics Polish English B2 2(18) U, P www.uw.edu.pl 
24 Katerina Dalakoura Institute of Literary Reasearch of Polish Academy of Science   Poland 022 Humanities (broad programmes) Polish/English or language of instruction of the specific programme   B2 1(5) D www.ibl.waw.pl 
25 Aris Tsantiropoulos Jagiellonian University Faculty of International and Political Sciences-Institute of Middle and Far East Studies Poland 223 Philosophy and Ethics, 0222 Cultural History------------------------------------------Social Sciences International cultures, Social conflict theory, Sociology, Studies in Regional cultures, Ethnology, Women's studies (0314) Polish English B1/B2 0---------------------3(18) U,P,D undefined
26 Chloe Balla University of Bialystok   Poland 011 Education Polish English for courses offered to exchange students English B1 4(20) U,P www.uwb.edu.pl
27 Katerina Dalakoura Universidade de Lisboa Faculdade de Letras Portugal 022 Humanities (except languages) Portuguese English (depending on the course unit/professor) B1 2 (10) U,P,D www.ulisboa.pt
28 Maria Venieri University of Ljubjlana Faculty of Arts Slovenia 223 Philosophy and Ethics Slovene English B2 1 (6) U,P,D www.uni-lj.si
29 Eleni Katsarou Universidad de Valladolid Facultad Educacion Spain 0111 Education Science Spanish   B1 2(8) U, P www.uva.es
30 Konstantinos Androulidakis Universidad Complutense de Madrid   Spain 223 Philosophy and Ethics Spanish   B1 2(18) U,P,D www.ucm.es
31 Antonis Georgoulas Adnan Menderes University   Turkey 223 Philosophy and Ethics Turkish English B1 2(10) U,P,D www.adu.edu.tr
32 Stavroula Tsinorema Maltepe University   Turkey 223 Philosophy and Ethics Turkish English B1 2(8) U www.maltepe.edu.tr
33 Stavroula Tsinorema Koc University   Turkey 223 Philosophy and Ethics English   TOEFL: 550 PBT/213 CBT/80 IBT, IELTS: 6,5 2(5) U,P,D www.ku.edu.tr 
34 Katerina Dalakoura St. Kliment Ohridski University of Sofia  Faculty of Philosophy   023 Foreign Languages  English Bulgarian B1 2(10) U,P www.uni-sofia.bg
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης