Τετάρτη, Ιουλίου 15, 2020

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργασίες Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

A/A Acad. Responsible University Faculty / Department Country Subject Area  Language Skills Mobility Website DEADLINE FOR APPLICATION
Number of Students and total months Level
Language of instruction 1 Language of instruction 2 Level Out  
                         
1 Panagiotis Ioannou Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli Dipartimento di lettere e Beni Culturali Italy 0222 History and Archaeology Italian English B1 2(8) U,P www.unina2.it  
2 Pavlina Karanastasi Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main   Germany History of Art German   B1 1(3) U www.uni-frankfurt.de  15/5 nomination, 15/6 application + 15/11 nomination, 15/12 application
3 Katerina Panagopoulou Università degli Studi di Catania   Italy History and Archaeology Italian   A2 3(18) U,P,D----------U,P www.unict.it  Winter Semester: May,  Spring Semester: November
4 Ilias Kolovos Université Paris Diderot – Paris 7 Faculty of Geography, History and Societal studies France 0222 History and Archaeology French   B1 (certificate required) 1(5) U,P www.univ-paris-diderot.fr  Winter Semester: April 15th,  Spring Semester: October 15th
5 Ilias Kolovos Universitatea Alexandru Ioan Cuza” Iasi Faculty of History Romania 0222 History and Archaeology Romanian   B1 2(10) U,P,D www.uaic.ro  Winter Semester: August 1st,  Spring Semester:  December 1st
6 Efi Avdela Université Lumière Lyon 2   France 0222 History and Archaeology French   B1 2(16) U,P www.univ-lyon2.fr  Winter Semester: May 31st,  Spring Semester: October 15th
7 Pavlina Karanastasi University of Cyprus   Cyprus 0222 History and Archaeology Greek (majority of courses) English (some courses) B1 English Language or B1 Greek Language 2(10) U,P www.ucy.ac.cy  Winter Semester: 15th June, Spring Semester: 15th November
8 Aglaia Kasdagli Uniwersytet Wrocławski   Poland History and Archaeology Polish English B2 2(20) U,P,D www.uni.wroc.pl  Winter Semester: 15th June, Spring Semester: 31st October
9  Nena Galanidou University of Reading Department of Classics UK 0222 History and Archaeology English    please see www.reading.ac.uk/vso-erasmusapply.aspx  1(3) P, D www.reading.ac.uk  Nomin. 1/5 + 1/10   Appl.1/7 + 1/11
10 Panagiotis Ioannou Università di Bologna   Italy History and Archaeology Italian English Italian: A2 /English: B1 2(4) U,P,D www.unibo.it  Winter Semester: July 31st,   Spring Semester: December 15th
11 Nena Galanidou Universidad Autónoma de Madrid   Spain 0222 Histoty and Archaeology(History of Art) Spanish   ·Minimum B1 for graduate studies (B2 recommended)   ·B2 for: Faculty of Economics and Business Administration , Hispanic Studies Degree and Postgraduate Studies     With the exception of specific studies that request a specific level 2(20) U,P www.uam.es  Winter semester: 31st May,        Spring Semester: 31st October
12 Konstantinos Vlassopoulos Università degli Studi della Tuscia   Italy History and Archaeology Italian   B1 1(6) U www.unitus.it  Winter Semester: June 30th,  Spring Semester: September 30th
13 Nena Galanidou Universitat Autónoma de Barcelona Facultat de Filosofia I Letres Spain History Catalan Spanish B1** 1(9) U www.uab.es  Winter Semester: From May 1st to June 15th,  Spring Semester:  From November 1st to December 10th
14 Katerina Kopaka Universidad Complutense de Madrid   Spain 0222 History and Archaeology  Spanish   B1/                                             B2 for Master and PhD 2(9) U,P www.ucm.es  https://www.ucm.es/plazos-deadlines-erasmus
15 Pavlina Karanastasi Universität Leipzig Faculty of History, Art and Oriental Studies Germany History German   B1+ 1(6) U www.uni-leipzig.de  Winter Semester: 15/7,  Spring Semester: 15/01
16 Sokratis Petmezas Université de Rouen   France 0222 History and Archaeology  French   B2 2(12) U ,P www.univ-rouen.fr  Winter Semester: June 1st,  Spring Semester: November 1st
17 Efi Avdela Freie Universität Berlin Institute of History Germany History  German   B1 1(10) U www.fu-berlin.de  Winter Semester: May 1st, Spring Semester: November 1st
18 Antonis Anastasopoulos Boğaziçi Universitesi Department of History and Archaeology Turkey 0222 History and Archaeology  English   B2.3 level of English according to CEFR or TOEFL score (500 +TWE 4.5 for paper-based test, 213 +TWE 4.5 for computer- based test, 79 + TWE 24 internet - based test) or IELTS score (6.5) Proof of proficiency may be required 4(20) U,P,D www.boun.edu.tr  Winter Semester: April 30th, Spting Semester: October 15th
19 Antonis Anastasopoulos Boğaziçi Universitesi Ataturk Institute for Modern Turkish History Turkey History English   B2.3 level of English according to CEFR or TOEFL score (500 +TWE 4.5 for paper-based test, 213 +TWE 4.5 for computer- based test, 79 + TWE 24 internet - based test) or IELTS score (6.5) Proof of proficiency may be required 2(10) P,D www.boun.edu.tr   
20 Vasiliki Foskolou Vilnius Universitetas   Lithuania 0222 History and Archaeology Lithuanian English B1 1(10) U,P--------------P www.vu.lt   Winter Semester: June 1st, Spring Semester: November 15th
21 Efi Avdela Universite Paris Quest- Nanterre La Defence   France 0222 History and Archaeology French   B1 1(6) U,P www.univ-nanterre10.fr  Winter Semester: May 15th      Spring Semester: November 15th
22     Nena Galanidou Universidad de Granada Faculty of Humanities Spain History Spanish   B1 (specific diplomas) 2(10) U www.ugr.es  Winter Semester: May 1st to June 15th,  Spring Semester: October 1st to 31st
23 Pavlina Karanastasi Universität Salzburg   Austria 0222 History and Archaeology German English B2 German & English recommended, no language certificate required 2(18) U.P www.sbg.ac.at  Winter Semester: June 30th   Spring Semester: November 30th
24 Christina Tsigonaki Mugla  Universitesi  Department of  Archaeology Turkey 0222 History and Archaeology English (Degree programmes in engineering) /English& Turkish (Some specific degree Programmes)  / Turkish (Courses in English for Exchange Students - General)   English B1 2(6) U,P,D www.mu.edu.tr  Winter Semester: June 30th, Spring Semester November 30th
25 Christina Tsigonaki Universita degli Studi di Siena   Italy 0222 History and Archaeology Italian English (some courses) Italian: 1st cycle:A2 / 2nd&3rd cycle: B1          English: B1 2(18) U,P,D http://www.unisi.it/internet/home.html Winter Semester: June 15th,   Spring Semester: November 15th
26 Panagiotis Ioannou Universita degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli   Italy 0222 History and Archaeology Italian   B1 3(18) U,P,D http://www.unisob.na.it/  
27 Antonis Anastasopoulos Istanbul Sehir University Department of History Turkey 0222 History and Archaeology English (All Departments, except law and Turkish Language and Literature)   B1 (IELTS, TOEFL  or an official certifcate from the Home University is requested together with the application of the student) 4(20) U,P,D www.sehir.edu.tr   
28 Nena Galanidou Université
Catholique de Louvain
Faculte de Philosophie, arts et lettres Belgium 0222 Archaeology French English French B1 and English B1 2(12) U,P,D http://www.uclouvain.be/index.html  
29 Katerina Panagopoulou Universita degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale   Italy 0222 History and Archaeology Italian English B1 3(18) P-------------------D www.uniclam.it  
30 Dimitrios Bosnakis Universita degli studi di Napoli "L' Orientale"   Italy 022 History and Archaeology/            0213 Fine Arts Italian English B1 3      ______ U,P,D www.unior.it 30/6 + 30/11
31 Pavlina Karanastasi Humboldt University Faculty of Humanities & Social Sciences- Institute of Archaeology Germany 0222 Archaeology German   B2 2(10) U,P www.hu-berlin.de 31/5 + 30/11
32 Dimitrios Bosnakis Universita degli studi di Padova Department of cultural heritage: archaeology and history of arts, cinema and music Italy 0222 History and Archaeology Italian English Italian A2,   English B1 2(12) U,P,D www.unipd.it/en/ Nominations 15/5+15/9,      Applications        15/6 + 15/11
33 Christina Tsigonaki Universite Paris 1 Pantheon- Sorbonne Archaeology & History of ARTS France 0225 Archaeology  & History of Arts French   B2 3(9) U,P,D www.univ-paris1.fr 30/6 + 30/10
34 Panagiotis Ioannou Universita degli studi di Verona Dipartimento di Culture e Civilta Italy 0222 History & Archaeology/ Fine Arts Italian English B1(see course catalogue for specific modules) 3(30) U,P,D www.univr.it 1/7 +1/12
35 Dimitrios Bosnakis Universita degli studi di Torino Dipartimento di Studi Storici Italy 0222 History & Archaeology Italian   B1 1 (6)     2 (18)     1 (9) U        P        D www.unito.it Nomin. 15/6 + 15/11   Appl.30/6 + 30/11
36 Konstantinos Vlassopoulos Trnava University Faculty of Arts, Department of Classical Archaeology Slovakia 0222 History& Archaeology English  Slovak B1 2 (24) U,P,D www.truni.sk 31/5 + 15/11
37 Eleni Sakellariou Universita degli studi di Napoli "Federico II" Department of Humanities  Italy 022 History and Archaeology Italian English B1 Italian (no certificate required) 2 (10) U,P,D www.unina.it 15/6 + 30/11
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης