Τετάρτη, Ιουλίου 15, 2020

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Συνεργασίες Τμήματος Ψυχολογίας

A/A Acad. Responsible University Faculty / Department Country Subject Area  Language Skills Mobility Website DEADLINE FOR APPLICATION
Language of instruction 1 Language of instruction 2 Level Number of Students and total months 
Out Level
                         
1 Elias Economou Université Lumière Lyon 2   France Psychology French   B1 2(16) P www.univ-lyon2.fr 31/5 + 15/10
2 Elias Economou University of Cyprus Department of Psychology Cyprus Psychology Greek (majority of courses) English (some courses) B1 English Lang. or B1 Greek Lang. 2(20) U www.ucy.ac.cy 15/6 + 15/11
3 Elias Economou Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale   Italy Psychology Italian English B1 1(3) D www.unicas.it 15/7 + 30/11
4 Georgios Panagis Freie Universität Berlin Department of Psychology Germany Psychology German   B1 2(10) U www.fu-berlin.de 1/5 + 1/11
5 Theano Kokkinaki Universidade de Coimbra Faculty of Psychology and Educational Sciences Portugal Psychology  Portuguese English A2 (minimum), B1 (recommended) 3(27) U www.uc.pt 1/6 + 1/11
6 Anna Kontoroussi – Karagiorgou Akademia Pedagogiczna w Krakowie   Poland Psychology Polish English English B2 2(10) U,P www.wsp.krakow.pl 15/5 + 30/11
7 Elias Economou Universidad Autónoma de Madrid Faculty of Psychology Spain Psychology  Spanish   Minimum B1 for graduate studies (B2 recommended)               1(6) U                                 U,P,D www.uam.es 31/5 + 31/10
8 Elias Economou Université de Picardie Jules Verne UFR- Sciences Humanes et Sociales France Psychology French   B1 1(12) U,P www.u-picardie.fr 15/6 + 15/11
9 Elias Economou Univestita degli Studi di Padova Department of General Psychology  Italy Psychology Italian English Italian A2, English B1 2(12) U,P,D www.unipd.it  15/6 + 15/11
10 Elias Economou European University Cyprus   Cyprus Psychology English   B2 2(16) U www.euc.ac.cy  31/5 + 31/10
11 Elias Economou Istanbul Sabahattin Zaim University Department of Psychology Turkey Psychology Turkish English English B1 2(10) U www.iszu.edu.tr  August + December
12 Elias Economou Universidad de Cadiz   Spain Psychology Spanish   B1 2(24) U http://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-in-coming 31/5 + 31/10
13 Elias Economou Krakowska Academia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Faculty of Psychology and Humanities Poland Psychology English Polish B1  1(6)                                                  U                  U,P www.ka.edu.pl 30/6 + 30/11
14 Sofia Triliva Sigmund Freud University   Austria Psychology and Behavioural Sciences English German B2 3(15) U www.sfu.ac.at/english 31/7 + 31/12
15 Elias Economou Acibadem University    Turkey 0313 Psychology Turkish   B2 2 U www.acibadem.edu.tr/homepage 30/5 + 30/11
16 Sofia Triliva Ege University  Department of Psychology Faculty of Letters Turkey Psychology 0313 English Turkish B1 4(20) U,P,D www.ege.edu.tr 1/7 + 1/11
17 Theano Kokkinaki Universita degli studi di Perugia   Italy 313 Psychology Italian English B1 2(6)                        U                    U,P,D www.unipg.it 15/7 + 15/12
18 Elias Economou Birmingham City University BLSS -Psychology UK 313 Psychology English   B2 (IELTS or equivalent) 1(6) U,P,D Nominations 25/5 + 21/10                      Applications14/6 + 15/11
19 Elias Economou University of Bremen Faculty of Human & Health Sciences Germany 313 Psychology German English B2 (english) 2(12) U,P www.uni-bremen.de Nominations 31/5 + 30/11                      Applications 30/6 + 31/12
20 Alexis Arvanitis Palacky University Faculty of Arts, Department of Psychology Czech Republic 313 Psychology English Czech B2 2 (18) U,P,D www.psych.upol.cz/en/studium 31/5 + 31/10
21 Elias Economou ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa   Portugal Psychology Portuguese English PT:B1 - EN:B2 1(6) U,P http://iscte.iul.pt 30/6 + 30/11
© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης