Μουσεία

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει μουσεία τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο πολιτισμικό και επιστημονικό ενδιαφέρον και στα οποία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μελετήσει το παρελθόν και το παρόν, να ψυχαγωγηθεί, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να προβληματιστεί.

Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας http://www.mae.com.gr/muomicronupsilonsigmaepsiloniotaomicron.html

Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης / Μουσείο Αρβελέρ http://www.thranio.org/  ( σε αυτό το μουσείο θα χρειαστεί ίσως να αλλάξουμε τον τίτλο του λόγω της διαφοροποίησης των δύο μουσείων)

Μουσείο Ιατρικής http://museum.med.uoc.gr/index.php

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας http://www.nhmc.uoc.gr/