Στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας

Web of Science Core Publications (source: CWTS Leiden)

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Web of Science Core Publications (source: CWTS Leiden)

 

Web of Science Core Publications ανά Επιστημονική περιοχή [2012-15] Fractional Count - CWTS Leiden 2017

Web of Science Core Publications ανά Επιστημονική περιοχή [2012-15]Fractional Count - CWTS Leiden 2017


Web of Science Πλήθος Δημοσιεύσεων ανά Επιστημονική περιοχή [2012-15] Whole Count -CWTS Leiden 2017

Web of Science Core Publications ανά Επιστημονική περιοχή [2012-15]

 

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: Ποσοστιαίος μέσος όρος 2012-2016

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: Ποσοστιαίος μέσος όρος 2012-2016

 

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: μέσος όρος 2012-2016

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή:μέσος όρος 2012-2016

 

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: 2012-2016

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: 2012-2016