Στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας

Web of Science Full count Publications : (source: CWTS Leiden 2022)

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Web of Science Core Publications (source: CWTS Leiden)

 

Web of Science Πλήθος Δημοσιεύσεων ανά Επιστημονική περιοχή [2017-20] Whole Count - (Source CWTS Leiden 2022)

Web of Science Core Publications ανά Επιστημονική περιοχή [2012-15]Fractional Count - CWTS Leiden 2017


Web of Science Πλήθος Δημοσιεύσεων ανά Επιστημονική περιοχή [2017-20] Fractional Count -(Source CWTS Leiden 2022)

Web of Science Core Publications ανά Επιστημονική περιοχή [2012-15]

 

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: Ποσοστιαίος μέσος όρος 2017-2020

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: Ποσοστιαίος μέσος όρος 2012-2016

 

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: 2017-2020 (Εκατομμύρια ευρώ)

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή:μέσος όρος 2012-2016

 

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης: Ποσοστιαίος Μέσος Όρος 2017-2021

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: 2012-2016

Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων ανά χρηματοδοτική πηγή: 2017-2020
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)