Ερευνητικά εργαστήρια

Οι Κλινικές και τα Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kρήτης έχουν συσταθεί με:

α) Το άρθρο 1 του Π.Δ. 361/1983 (ΦEK 129/A'/22-9-1983 και διόρθωση σφαλμάτων ΦEK 185/Α'/21-12-1983)

β) Την Yπουργική Aπόφαση B1/370 (ΦEK 303/Β'/19-5-1988)/τροποποίηση

γ) Τις Απ.Πρύτανη, ΦΕΚ 1797 / 20-08-2015 / Β , ΦΕΚ 1389 / 06-07-2015 / Β, ΦΕΚ 1686 / 12-08-2015 / Β, ΦΕΚ 1664 / 07-08-2015 / Β

Τέλος με τις υπ. αποφ. Β1/556/29-7-1996-ΦΕΚ 864/Β'/16-9-1996 και Β1/183/14-7-1993-ΦΕΚ 562/Β'/28-7-1993 μετονομάστηκαν τρία εργαστήρια των Τομέων Ακτινολογίας, Βασικών Ιατρικών Επιστημών και Εργαστηριακής Ιατρικής. 

 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΘΤΕ)

Εργαστήρια και Μουσείο Σχολής

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων

Εργαστήριο Μικροσκοπίας

Βοτανικός κήπος Πανεπιστημίου Κρήτης

Φινοκαλιά - Ερευνητικός Σταθμός Ατμοσφαιρικών Μετρήσεων

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής

Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης - CCPT

Εργαστήριο Πλάσματος χαμηλής ενέργειας


ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (N.M.R.)
Εργαστήριο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Χημείας

 

Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Μελέτης Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών

 

Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Τομέας Οργανικής Χημείας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής, Συστημάτων, και Γλωσσών Υπολογιστών

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Εργαστήριο Βιοϋλικών και Εμβιομηχανικής

Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής  

Εργαστήριο Πολυμερών - Κολλοειδών 

Εργαστήριο Χημείας Υλικών 

Εργαστήριο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών με τις επιμέρους μονάδες:


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.)

Εργαστήριο Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής (Ε.Ψ.Ε.Α.)

Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.)

Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (Ε.Δ.Θ.Ε.)

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών & Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση (Ε.Μ.Ε.Γ.ΛΟ.)

Εργαστήριο Έρευνας Επιστημών της Αγωγής & Οπτικοακουστικών Μέσων.


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρμογών

Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας

Εργαστήριο Θεατρικής & Εικαστικής Παιδείας

Εργαστήριο Μουσικής & Ψυχοκινητικής Αγωγής

 


Σ.Κ.Ο.Π.Ε.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εργαστήριο ''Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών & Ερευνών'' (ΚΕΣΕ)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εργαστήριο Οικολογικών Ερευνών και Αειφόρου Ανάπτυξης (Eco.Su.D.)
Εργαστήριο Οικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών (B.E.NE.TeC.)
Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης
Μονάδα Έρευνας Αγοράς και Κοινής Γνώμης
Δι.Ε.Στα.Π.

 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Βιοψυχολογίας - Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς

Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας

Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ937Β/23-06-04)

Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΦΕΚ 231Α/13-9-02)

Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας (υπό σύσταση)

Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (υπό σύσταση)

 


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Εργαστήριο Θεάτρου & Μουσικής

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Παπυρολογίας & Επιγραφικής

Εργαστήριο Παλαιογραφίας & Αρχείου Μικροταινιών

Εργαστήριο Θεάτρου και Μουσικής

 

Τομέας Γλωσσολογίας

Εργαστήριο Γλωσσολογίας

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο με τίτλο ''Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκμαγείων & Πρωτοτύπων''


ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εργαστήριο Διδακτικής Άσκησης

Εργαστήριο Ψυχολογίας

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας

 

Τομέας Φιλοσοφίας και Τμήμα

Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας & Μετάφρασης

Εργαστήριο Βιοηθικής

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)