Διεθνείς Κατατάξεις

 

foto

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάχθηκε στη πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και στη σειρά 351-400 μεταξύ των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν, διεθνώς.

Ο THE, από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης, δραστηριοποιείται εδώ και 16 χρόνια επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένα για την ποιότητα στην έρευνα, Πανεπιστήμια. O THE χρησιμοποιεί 13 δείκτες απόδοσης που καλύπτουν όλες τις πλευρές της αποστολής ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου- την έρευνα, την διδασκαλία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, και τη διεθνή του παρουσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δείκτη του αριθμού των αναφορών που αποτελεί δείκτη για τη συνεισφορά στην έρευνα,  το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 109η θέση διεθνώς ενώ η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου κατατάσσεται στη 200η θέση.

 

foto2

Στην κατάταξη THE, 2020 THE Young University Rankings το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 76η θέση ενώ για 9η συνεχόμενη χρονιά,  βρίσκεται στα καλύτερα 100 νέα Πανεπιστήμια διεθνώς που λειτουργούν για λιγότερο από 50 χρόνια.

Στη κατάταξη του THE Emerging Economies University  και σε ότι αφορά τον δείκτη της «απήχησης της έρευνας», το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει τη  13η θέση ανάμεσα στα 533 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν. 

 

foto3  foto4

 

Στην κατάταξη του  US News 2020 Best Global Universities, ανάμεσα στα 1500 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν, το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται στην 563η θέση διεθνώς, στη 255η  στην Ευρώπη και στη 4η  στην Ελλάδα.

Στο δείκτη  της απήχηση της έρευνας το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την  249η θέση παγκοσμίως.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, στο δείκτη ποιότητας που αφορά τις διεθνείς συνεργατικές  δημοσιεύσεις, το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την 80η θέση.

 

foto5

 

Η  κατάταξη CWTS Leiden Ranking 2019  περιλαμβάνει όλα τα Πανεπιστήμια διεθνώς που έχουν πάνω από 1000 κύριες δημοσιεύσεις στο Web of Science κατά τη περίοδο 2014-2017. Στη κατάταξη συμμετέχουν 963 Πανεπιστήμια από 56 χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2019, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο δείκτη απήχησης της έρευνας έρχεται πρώτο  μεταξύ των 7 ελληνικών ΑΕΙ που συμμετείχαν, ενώ καταλαμβάνει την 197η  θέση μεταξύ των 346 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Ο Nature Index επίσης αναδεικνύει το Πανεπιστήμιο μεταξύ των κορυφαίων οργανισμών ερευνητικής παραγωγής, κατατάσσοντας το στη  187η θέση ανά αριθμό άρθρων μεταξύ των 1000+ Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Οργανισμών που έχουν καταχωριστεί με δημοσιεύσεις στα διάσημα περιοδικά Nature για το έτος και έως τις 30 Απριλίου 2020.

 

 foto6

 

 

foto7 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει επίσης στη κατάταξη  QS World University Rankings  (ευρισκόμενο στη σειρά 800-1000 για το 2021), καθώς επίσης και στη U-MULTIRANK.

Η U- Multirank  έχει αναφορά σε όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκρίνει και κατατάσσει τις επιδόσεις των ιδρυμάτων σε πέντε βασικούς τομείς (διδασκαλία και μάθηση, περιφερειακή συνεργασία, μεταφορά γνώσης, διεθνής προσανατολισμός και έρευνα). Τα  στοιχεία που παρατίθενται στο Ready Made Rankings επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά το γεγονός  ότι  η έρευνα και οι ερευνητικές συνεργασίες  αποτελούν  τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου.

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (86)
 (77)
 (75)