Διεθνείς Κατατάξεις

Για μία ακόμα φορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάχθηκε στη πρώτη θέση μεταξύ των 10 ελληνικών πανεπιστημίων και στη σειρά 351-400 στα 1396 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν διεθνώς.

Ο THE, από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης, δραστηριοποιείται εδώ και 16 χρόνια επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια με βάση δείκτες απόδοσης που καλύπτουν όλες τις πλευρές της αποστολής ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου- την έρευνα, την διδασκαλία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, και την διεθνοποίησή του.

Με βάση τα κριτήρια για την ένταξη στο σύστημα, μόνο 1400 πανεπιστήμια από τα 22000 που λειτουργούν σήμερα περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε έναν από τους πιο δύσκολους δείκτες ( τον αριθμό των αναφορών στα δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα του ιδρύματος) το πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 109 θέση γεγονός που καταδεικνύει ότι έχει δημιουργηθεί μια αξιόλογη ποιοτική ερευνητική παράδοση που επιβίωσε παρά τη κρίση και την υποστελέχωση.

 

the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κατάταξη THE, 2019 THE Young University Rankings το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 76η θέση ενώ για 8η συνεχόμενη χρονιά,  βρίσκεται στα καλύτερα 100 νέα Πανεπιστήμια διεθνώς που λειτουργούν για λιγότερο από 50 χρόνια.

Στη κατάταξη του 2019 συμμετέχουν 351 Πανεπιστήμια από 250 που συμμετείχαν το 2018 ενώ σε ότι αφορά τον δείκτη της «απήχησης της έρευνας», το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 29η θέση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε αυτή.

 

 

Στην κατάταξη του 2019 News Best Global Universities , του οργανισμού Clarative Analytics, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στην 452η θέση διεθνώς, στη 204η  στην Ευρώπη και στη 4η  στην Ελλάδα.

Στο δείκτη  της απήχηση της έρευνας το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την  107η θέση παγκοσμίως.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, στο δείκτη ποιότητας που αφορά τις διεθνείς συνεργατικές  δημοσιεύσεις , το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την 67η θέση.

 

Leiden Ranking

Η  κατάταξη   2017 CWTS Leiden Ranking  περιλαμβάνει όλα τα Πανεπιστήμια διεθνώς που έχουν πάνω από 1000 κύριες δημοσιεύσεις στο Web of Science κατά τη περίοδο 2014-2017. Στη κατάταξη συμμετέχουν 963 Πανεπιστήμια από 56 χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2019, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο δείκτη απήχησης της έρευνας έρχεται πρώτο  μεταξύ των 7 ελληνικών ΑΕΙ που συμμετείχαν στην ενώ καταλαμβάνει την 197η  θέση μεταξύ των 346 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ανάμεσα στα 1011 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν  στη κατάταξη 2020 QS World University Rankings  καταλαμβάνοντας τη 751-800 θέση και τη 5η ανάμεσα στα 6 Ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν.  

Στη κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2019  που αφορά σε θεματικές περιοχές, η Ιατρική βρίσκεται στη 301-350η σειρά, η Επιστήμη Υλικών στη 351-400 η, η Φυσική  και η Αστρονομία στη 401-450 η  και η Χημεία στη 501-550η.


multi

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στη κατάταξη U-MULTIRANK η οποία συγκρίνει και κατατάσσει  τις επιδόσεις των ΑΕΙ σε πέντε μεγάλους τομείς (διδασκαλία και μάθηση, περιφερειακή συνεργασία, μεταφορά γνώσης, διεθνής προσανατολισμός και έρευνα). Μέχρι σήμερα 16 από τα 19 Ελληνικά ΑΕΙ συμμετέχουν και τα στοιχεία που παρατίθενται στο Ready Made Rankings επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά το γεγονός  ότι  η έρευνα και οι ερευνητικές συνεργασίες  αποτελούν  τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου .