Διεθνείς Κατατάξεις

Οι κατατάξεις των Πανεπιστημίων αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση των Πανεπιστημίων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Οι διάφορες κατατάξεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν με αποτέλεσμα  το ίδιο Πανεπιστήμιο να εμφανίζεται σε διαφορετικές κατατάξεις με διαφορετική βαθμολογία. 

The World University Rankings

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων 500  πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων 2022 Times Higher Education (THE). Σε αυτήν την κατάταξη το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στη σειρά 401-500 μεταξύ 1.662 ιδρυμάτων και κατέχει τη δεύτερη θέση μαζί με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ άλλων 12 ελληνικών ΑΕΙ.

Η The World University Rankings, για 18η χρονιά, εστιάζει σε ένα επιλεγμένο σύνολο πανεπιστημίων που είναι προσανατολισμένα στην έρευνα και όχι στο σύνολο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ξεπερνούν τα 20.000 παγκοσμίως.  Για τη μέτρηση της απόδοσης κάθε πανεπιστημίου χρησιμοποιούνται 13 δείκτες που αφορούν τη διδασκαλία, την έρευνα και την απήχησή της, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τον διεθνή προσανατολισμό.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο και την επιρροή της έρευνας και με δείκτη τον αριθμό των αναφορών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζει να υπερέχει κατά πολύ της γενικής κατάταξης και βρίσκεται στην 185η θέση παγκοσμίως.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των Ιατρικών Σχολών των άλλων ελληνικών πανεπιστημίων, στο αντικείμενο Clinical and Health, και βρίσκεται στη θέση 201-250 διεθνώς σύμφωνα με την κατάταξη THE World University Rankings 2021 by Subject.

 

 thewur2022

  

Τονίζοντας ιδιαίτερα τα ερευνητικά του πλεονεκτήματα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται 88ο στην 2022 THE Young University Rankings. Για ενδέκατη διαδοχικά έτη το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια έντασης έρευνας κάτω των 50 ετών.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην 68η θέση ανάμεσα στα 100 κορυφαία ιδρύματα σύμφωνα με την κατάταξη THE Emerging Economies University Rankings 2021. Όσον αφορά τον δείκτη «απήχηση της έρευνας» με κριτήριο τον αριθμό των αναφορών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι πρωτοπόρο στη 17η θέση ανάμεσα σε 606 πανεπιστημιακά ιδρύματα διεθνώς.

 

foto3  foto4

 

Στην κατάταξη US News 2021 Best Global Universities Rankings ανάμεσα σε 1500 πανεπιστήμια με προσανατολισμό στην έρευνα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην 547η θέση διεθνώς, στην 235η θέση στην Ευρώπη και 4ο στην Ελλάδα. Στην κατηγορία «απήχηση της έρευνας» το ΠΚ καταλαμβάνει την 212η θέση διεθνώς με δείκτη τις κανονικοποιημένες αναφορές. Αξίζει να επισημανθεί ότι όσον αφορά τον δείκτη ποιότητας για τις διεθνείς συνεργατικές δημοσιεύσεις το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει διεθνώς την 99η θέση.

 

foto5

Η κατάταξη CWTS Leiden Ranking 2021, περιλαμβάνει 1225 Πανεπιστήμια από 69 χώρες διεθνώς που έχουν πάνω από 800 κύριες δημοσιεύσεις στο Web of Science κατά την περίοδο 2016-2019. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2021, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιτυγχάνει ποσοστό 10,6% των δημοσιεύσεών του να περιλαμβάνεται στο 10% των δημοσιεύσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των αναφορών στα επιστημονικά του πεδία, που αποτελεί και το μεγαλύτερο αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των άλλων οκτώ ελληνικών πανεπιστημίων. Συνολικά όσον αφορά τον δείκτη της έρευνας που σχετίζεται με το μέγεθος το ΠΚ βρίσκεται στην 164η θέση ανάμεσα σε 423 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Επιπλέον ο Nature Index 2021 αναδεικνύει το ΠΚ μεταξύ των κορυφαίων οργανισμών ερευνητικής παραγωγής κατατάσσοντας το στη θέση 230 με βάση το μερίδιο δημοσιεύσεων το 2020 και ανάμεσα σε 505 ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

 

QS World University Rankings

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στην κατάταξη QS World University Rankings και βρίσκεται στη σειρά 651-700 για το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά την κατάταξη QS WUR ανά θεματική περιοχή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στη σειρά 51-70 για το αντικείμενο Classics and Ancient History.

 

foto7

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης και στην κατάταξη U-MULTIRANK.  Η U-Multirank περιλαμβάνει στην κατάταξή της όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκρίνει και κατατάσσει τις επιδόσεις των ιδρυμάτων σε πέντε βασικούς τομείς (διδασκαλία και μάθηση, περιφερειακή συνεργασία, μεταφορά γνώσης, διεθνής προσανατολισμός και έρευνα). Τα στοιχεία που παρατίθενται στο Ready Made Rankings επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά το γεγονός ότι η έρευνα και οι ερευνητικές συνεργασίες αποτελούν τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (90)
 (86)
 (77)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)