Διεθνείς Κατατάξεις

Οι κατατάξεις των Πανεπιστημίων αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση των Πανεπιστημίων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Οι διάφορες κατατάξεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν με αποτέλεσμα  το ίδιο Πανεπιστήμιο να εμφανίζεται σε διαφορετικές κατατάξεις με διαφορετική βαθμολογία.

The World University Rankings

Για τέταρτη συνεχή χρονιά o οργανισμός 2022 Times Higher Education (THE) Impact Rankings προχώρησε σε παγκόσμια αξιολόγηση, εξετάζοντας τις επιδόσεις των πανεπιστημίων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και χρησιμοποιώντας βαθμονομημένους δείκτες για σύγκριση στους τέσσερις μεγάλους τομείς της έρευνας, της διαχείρισης, της προσέγγισης και της διδασκαλίας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε πρώτη φορά σε αυτήν την αξιολόγηση για τους 10 από τους 17 ΣΒΑ και κατατάχθηκε συνολικά στις θέσεις 401-600 μεταξύ 1524 Πανεπιστημίων από 110 χώρες. Συγχρόνως το Πανεπιστήμιο Κρήτης μαζί με το ΕΚΠΑ βρέθηκαν στην πρώτη θέση μεταξύ των 11 Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιδιαίτερα περήφανο για τις προσπάθειες του προσωπικού του ιδρύματος και των φοιτητών του και για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη του ΣΒΑ 4 «Ποιοτική Εκπαίδευση», δικαιολογημένα αναγνωρίζεται μεταξύ των 100 κορυφαίων ιδρυμάτων παγκοσμίως.

64

Για περισσότερες πληροφορίες με την βιωσιμότητάς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης επισκεφθείτε https://sdgs.uoc.gr/

 

SDG4

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται για άλλη μια χρονιά ανάμεσα στα 500 κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη 2023 Times Higher Education (THE) World University Rankings, και κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Καταλαμβάνει τις θέσεις 401-500 διεθνώς, παρά τον αυξημένο αριθμό των πανεπιστημίων στην αξιολόγηση για το έτος 2023 (1799 φέτος σε σχέση με τα 1662 πέρυσι) μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)και ακολουθούν τα υπόλοιπα 14 Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Μεταξύ των 500 κορυφαίων Πανεπιστημίων παγκοσμίως βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με την κατάταξη 2022 Times Higher Education (THE) World University Rankings. Το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται στις θέσεις 401-500 μεταξύ 1662 Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και μαζί με το ΕΚΠΑ μοιράζονται την δεύτερη θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση.

Η The World University Rankings, για 19 η χρονιά, εστιάζει σε ένα επιλεγμένο σύνολο πανεπιστημίων που είναι προσανατολισμένα στην έρευνα και όχι στο σύνολο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ξεπερνούν τα 20.000 παγκοσμίως. 13 δείκτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης κάθε πανεπιστημίου στην διδασκαλία, την έρευνα και την απήχησή της, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τον διεθνή προσανατολισμό. Για τον αντίκτυπο και την επιρροή της έρευνας και με δείκτη τον αριθμό των αναφορών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζει να υπερέχει κατά πολύ της γενικής κατάταξης και βρίσκεται στην 279 η θέση παγκοσμίως.

THE – Young University Rankings

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, συγκαταλέγεται στα καλύτερα Νέα Πανεπιστήμια διεθνώς, καταλαμβάνοντας την 88η θέση σύμφωνα με τον οργανισμό κατάταξης Νέων Πανεπιστημίων γνωστός ως «THE – Young University Rankings».

Ανάμεσα στα 100 κορυφαία Πανεπιστήμια για το 2022 σύμφωνα με την κατάταξη «THE Emerging Economies University Rankings 2022» συγκαταλέγεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Θέση 78η). Η ερευνητική επιρροή του ΠΚ αποτυπώνεται στην θέση που λαμβάνει το Ίδρυμα (Θέση 36η) ανάμεσα στα 906 πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην κατάταξη.

foto3  foto4

 

Στην κατάταξη US News 2022 Best Global Universities Rankings ανάμεσα σε 1750 πανεπιστήμια με προσανατολισμό στην έρευνα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην 541η  θέση διεθνώς, στην 226η  θέση στην Ευρώπη και στην 4η στην Ελλάδα μεταξύ των 11 Ιδρυμάτων που συμμετείχαν. Στην κατηγορία «απήχηση της έρευνας» το ΠΚ καταλαμβάνει την 267η  θέση διεθνώς με δείκτη τις κανονικοποιημένες αναφορές. Αξίζει να επισημανθεί ότι όσον αφορά τον δείκτη ποιότητας για τις διεθνείς συνεργατικές δημοσιεύσεις το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει διεθνώς την 127η θέση.

 

foto5

Η κατάταξη CWTS Leiden Ranking 2021, περιλαμβάνει 1225 Πανεπιστήμια από 69 χώρες διεθνώς που έχουν πάνω από 800 κύριες δημοσιεύσεις στο Web of Science κατά την περίοδο 2016-2019. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2021, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιτυγχάνει ποσοστό 10,6% των δημοσιεύσεών του να περιλαμβάνεται στο 10% των δημοσιεύσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των αναφορών στα επιστημονικά του πεδία, που αποτελεί και το μεγαλύτερο αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των άλλων οκτώ ελληνικών πανεπιστημίων. Συνολικά όσον αφορά τον δείκτη της έρευνας που σχετίζεται με το μέγεθος το ΠΚ βρίσκεται στην 164η θέση ανάμεσα σε 423 Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Στις μετρήσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2020 και 31ης Οκτωβρίου 2021 και τα οποία παρακολουθούνται από το Nature Index, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων στην Ελλάδα και βρίσκεται στη θέση 132 μεταξύ πανεπιστημίων που είναι νεότερα των 50 ετών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

 

qs

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στην κατάταξη QS World University Rankings και βρίσκεται στις θέσεις 591-600 μεταξύ 1422 Πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν φέτος και στην  2η θέση ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την θέση 191 παγκοσμίως για τις «Αναφορές ανά διδάσκοντα», αποτυπώνοντας τον σημαντικό αντίκτυπο της έρευνας στο ΠΚ. 

 

 

foto7

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης και στην κατάταξη U-MULTIRANK.  Η U-Multirank περιλαμβάνει στην κατάταξή της όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκρίνει και κατατάσσει τις επιδόσεις των ιδρυμάτων σε πέντε βασικούς τομείς (διδασκαλία και μάθηση, περιφερειακή συνεργασία, μεταφορά γνώσης, διεθνής προσανατολισμός και έρευνα). Τα στοιχεία που παρατίθενται στο Ready Made Rankings επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά το γεγονός ότι η έρευνα και οι ερευνητικές συνεργασίες αποτελούν τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)