Διεθνείς Κατατάξεις

Οι κατατάξεις των Πανεπιστημίων αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση των Πανεπιστημίων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Οι διάφορες κατατάξεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν με αποτέλεσμα  το ίδιο Πανεπιστήμιο να εμφανίζεται σε διαφορετικές κατατάξεις με διαφορετική βαθμολογία.

The World University Rankings

Για πέμπτη συνεχή χρονιά o οργανισμός 2023 Times Higher Education (THE) Impact Rankings προχώρησε σε παγκόσμια αξιολόγηση, εξετάζοντας τις επιδόσεις των πανεπιστημίων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και χρησιμοποιώντας βαθμονομημένους δείκτες για σύγκριση στους τέσσερις μεγάλους τομείς της έρευνας, της διαχείρισης, της προσέγγισης και της διδασκαλίας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει για δεύτερη φορά σε αυτήν την αξιολόγηση για τους 10 από τους 17 ΣΒΑ μαζί με άλλα 1591 Πανεπιστήμια από 112 χώρες. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην θέση 401-600 της γενικής κατάταξης, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση μεταξύ των 11 Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην κατάταξη για το 2023. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιδιαίτερα περήφανο για τις προσπάθειες του προσωπικού του ιδρύματος και των φοιτητών του και για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη του ΣΒΑ 4 «Ποιοτική Εκπαίδευση», δικαιολογημένα αναγνωρίζεται μεταξύ των 100 κορυφαίων ιδρυμάτων παγκοσμίως.

64

Για περισσότερες πληροφορίες για τη σημαντική συνεισφορά του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βιώσιμη ανάπτυξη δείτε: https://sdgs.uoc.gr/

 

SDG4

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται για άλλη μια χρονιά ανάμεσα στα 500 κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη 2023 Times Higher Education (THE) World University Rankings, και κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Καταλαμβάνει τις θέσεις 401-500 διεθνώς, παρά τον αυξημένο αριθμό των πανεπιστημίων στην αξιολόγηση για το έτος 2023 (1799 φέτος σε σχέση με τα 1662 πέρυσι) μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)και ακολουθούν τα υπόλοιπα 14 Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Μεταξύ των 500 κορυφαίων Πανεπιστημίων παγκοσμίως βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με την κατάταξη 2022 Times Higher Education (THE) World University Rankings. Το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται στις θέσεις 401-500 μεταξύ 1662 Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και μαζί με το ΕΚΠΑ μοιράζονται την δεύτερη θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση.

Η The World University Rankings, για 19 η χρονιά, εστιάζει σε ένα επιλεγμένο σύνολο πανεπιστημίων που είναι προσανατολισμένα στην έρευνα και όχι στο σύνολο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ξεπερνούν τα 20.000 παγκοσμίως. 13 δείκτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης κάθε πανεπιστημίου στην διδασκαλία, την έρευνα και την απήχησή της, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τον διεθνή προσανατολισμό. Για τον αντίκτυπο και την επιρροή της έρευνας και με δείκτη τον αριθμό των αναφορών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζει να υπερέχει κατά πολύ της γενικής κατάταξης και βρίσκεται στην 279 η θέση παγκοσμίως.

THE – Young University Rankings

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, συγκαταλέγεται στα καλύτερα Νέα Πανεπιστήμια διεθνώς, καταλαμβάνοντας την 94η θέση παγκοσμίως και την πρώτη θέση ανάμεσα στα συμμετέχοντα Ελληνικά Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τον οργανισμό κατάταξης Νέων Πανεπιστημίων γνωστός ως «THE – Young University Rankings».

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε για τελευταία χρονιά φέτος (λόγω συμπλήρωσης 50 ετών από τη λειτουργία του) στην κατάταξη του «THE – Young University Rankings» και παρά τον αυξημένο αριθμό των πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν φέτος, κατάφερε να συγκαταλέγεται μέσα στα 100 καλύτερα νέα Ιδρύματα παγκοσμίως.

Ανάμεσα στα 100 κορυφαία Πανεπιστήμια για το 2022 σύμφωνα με την κατάταξη «THE Emerging Economies University Rankings 2022» συγκαταλεγόταν το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Θέση 78η). Η ερευνητική επιρροή του ΠΚ αποτυπώνεται στην θέση που λάμβανε το Ίδρυμα (Θέση 36η) ανάμεσα στα 906 πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην κατάταξη. Για το έτος 2023 δεν πραγματοποιήθηκε κατάταξη στα Πανεπιστήμια.

foto3  foto4

 

Η κατάταξη US News 2022-2023 Best Global Universities Rankings, περιλαμβάνει πάνω από 2000 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο που κατατάσσονται σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους επιδόσεις, τη διεθνή και τοπική τους προβολή. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην 605η θέση διεθνώς, στην 249η θέση στην Ευρώπη και στη 4η θέση στην Ελλάδα ανάμεσα στα 15 Ιδρύματα που συμμετείχαν στη αξιολόγηση. Στην κατηγορία «απήχηση της έρευνας» το ΠΚ καταλαμβάνει την 446η   θέση διεθνώς με δείκτη τις κανονικοποιημένες αναφορές. Αξίζει να επισημανθεί ότι όσον αφορά τον δείκτη ποιότητας για τις διεθνείς συνεργατικές δημοσιεύσεις, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει διεθνώς την 145η  θέση.

 

foto5

Η CWTS Leiden Ranking 2022 περιλαμβάνει 1300 Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο σύμφωνα με τις βιβλιομετρικές αναλύσεις για την επιστημονική τους επίδοση. Στην συγκεκριμένη κατάταξη συμμετέχουν μόνο τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν πάνω από 800 κύριες δημοσιεύσεις στο Web of Science κατά την περίοδο 2017-2020.  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης  επιτυγχάνει την δεύτερη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα 8 Ελληνικά Πανεπιστήμια, με ποσοστό 10.3% των δημοσιεύσεών του να περιλαμβάνεται στο 10% των δημοσιεύσεων με το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών στα επιστημονικά του πεδία. Την αναλυτική βιβλιομετρική ανάλυση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης μπορείτε να την δείτε εδώ.

 

Nature index

To Nature Index αναφέρεται σε όλα τα Ιδρύματα με δημοσιεύσεις στον σημαντικό κατάλογο άρθρων του Nature. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην 233η θέση, βάσει του ποσοστού των δημοσιεύσεων, ανάμεσα σε 895 Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του καταλόγου 2022 Nature Index.

 

 

qs

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στην κατάταξη QS World University Rankings και βρίσκεται στην θέση 534 μεταξύ 1500 Πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν φέτος και στην 4η θέση ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την θέση 158 παγκοσμίως για τις «Αναφορές ανά διδάσκοντα» και τη δεύτερη ανάμεσα στα συμμετέχοντα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αποτυπώνοντας τον σημαντικό αντίκτυπο της έρευνας στο ΠΚ.

 

foto7

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης και στην κατάταξη U-MULTIRANK.  Η U-Multirank περιλαμβάνει στην κατάταξή της όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκρίνει και κατατάσσει τις επιδόσεις των ιδρυμάτων σε πέντε βασικούς τομείς (διδασκαλία και μάθηση, περιφερειακή συνεργασία, μεταφορά γνώσης, διεθνής προσανατολισμός και έρευνα). Τα στοιχεία που παρατίθενται στο Ready Made Rankings επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά το γεγονός ότι η έρευνα και οι ερευνητικές συνεργασίες αποτελούν τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)