Διεθνείς Κατατάξεις

Στην κατάταξη των Times Higher Education (THE) για το 2019, το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στη 351-400 θέση μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς και στη πρώτη μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Ο THE, από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης, δραστηριοποιείται εδώ και 15 χρόνια επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του  σε μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια με βάση δείκτες απόδοσης που καλύπτουν όλες τις πλευρές της αποστολής ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου- την έρευνα, την διδασκαλία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, και την διεθνοποίησή του.

Η σειρά  του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε άλλες κατατάξεις του THE καθορίζεται από τους ίδιους δείκτες.

Σύμφωνα με την κατάταξη  του THE 2018/επιστημονική περιοχή, η Ιατρική βρίσκεται στη 151-175η θέση,  η Βιολογία στη 251-300η , η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών στη 301-400η,  η Ψυχολογία στη 401η και οι Φυσικές Επιστήμες στη 501-600η.

 

Στην κατάταξη THE, 2018 THE Young University Rankings το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 62η θέση ενώ για 7η συνεχόμενη χρονιά,  βρίσκεται στα καλύτερα 100 νέα Πανεπιστήμια διεθνώς που λειτουργούν για λιγότερο από 50 χρόνια.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίζεται επίσης στη 51 θέση στα πρώτα 100 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κατάταξη  2019 THE Emerging Economies University Rankings ενώ, στη μέτρηση που αφορά το δείκτη απήχησης της έρευνας, το Πανεπιστήμιο πρωταγωνιστεί καταλαμβάνοντας την 6 η θέση ανάμεσα στα 442 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν το 2019.

 

Στην κατάταξη του 2019 News Best Global Universities , του οργανισμού Clarative Analytics, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στην 452η θέση διεθνώς, στη 204η  στην Ευρώπη και στη 4η  στην Ελλάδα.

Στο δείκτη  της απήχηση της έρευνας το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την  107η θέση παγκοσμίως.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, στο δείκτη ποιότητας που αφορά τις διεθνείς συνεργατικές  δημοσιεύσεις , το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την 67η θέση.

 

Leiden Ranking

Η  κατάταξη   2017 CWTS Leiden Ranking  περιλαμβάνει όλα τα Πανεπιστήμια διεθνώς που έχουν πάνω από 1000 κύριες δημοσιεύσεις στο Web of Science κατά τη περίοδο 2014-2017. Στη κατάταξη συμμετέχουν 963 Πανεπιστήμια από 56 χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2019, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο δείκτη απήχησης της έρευνας έρχεται πρώτο  μεταξύ των 7 ελληνικών ΑΕΙ που συμμετείχαν στην ενώ καταλαμβάνει την 197η  θέση μεταξύ των 346 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ανάμεσα στα 1011 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν  στη κατάταξη 2019 QS World University Rankings και μαζί με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεταιi στη 651-700 θέση και στη 3η ανάμεσα στα 6 Ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν.  

Στη κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2019 που αφορά σε θεματικές περιοχές, η Ιατρική βρίσκεται στη 301-350η σειρά, η Επιστήμη Υλικών στη 351-400 η , η Φυσική  και η Αστρονομία στη 401-450 η  και η Χημεία στη 501-550η .


 

multi

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στη κατάταξη U-MULTIRANK η οποία συγκρίνει και κατατάσσει  τις επιδόσεις των ΑΕΙ σε πέντε μεγάλους τομείς (διδασκαλία και μάθηση, περιφερειακή συνεργασία, μεταφορά γνώσης, διεθνής προσανατολισμός και έρευνα). Μέχρι σήμερα 16 από τα 19 Ελληνικά ΑΕΙ συμμετέχουν και τα στοιχεία που παρατίθενται στο Ready Made Rankings επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά το γεγονός  ότι  η έρευνα και οι ερευνητικές συνεργασίες  αποτελούν  τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου .