Παροχές υγείας

img health

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας με την κα Ευαγγελία Γιαννοπούλου.

Κύριες υποχρεώσεις της είναι η παροχή συμβουλευτικής καθώς και η επίβλεψη και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων.

Στο Ρέθυμνο, οι συναντήσεις θα γίνονται στο γραφείο της ιατρού Εργασίας που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του φοιτητικού εστιατορίου, στην πτέρυγα του κεντρικού φωτοτυπικού και δίπλα στο γραφείο του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών. Τηλέφωνο γραφείου ιατρού:  28310-77980.

Το πρόγραμμα της ιατρού εργασίας είναι το έξης:

 

Νοέμβριος

26/11/18

Δεκέμβριος

17/12/18  και  24/12/18

Ιανουάριος

28/01/19

Φεβρουάριος

18/02/19 και  25/02/19

Απρίλιος

15/04/19 και   22/04/19

Μάιος

27/05/19

Ιούνιος

17/06/ 19 και  24/06/19

Ιούλιος

22/07/19

Αύγουστος

19/08/19 και  26/08/19

Για ραντεβού ή άλλες πληροφορίες,  επικοινωνήστε με την κα Σοφία Νικολακάκη στο email  snikolakaki@admin.uoc.gr ( τα emails, εκτός  τυχόν περιπτώσεων αδείας  ελέγχονται  καθημερινά ).

( εσωτ. τηλ :  7979 στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών )

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)