Σύλλογοι

image
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο)

 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)

 

Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π)

Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π
 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)