Υποτροφίες και Βραβεία

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης χορηγούνται, μέσω κληροδοτημάτων, δωρεών και ίδιων πόρων του Ιδρύματος, οι ακόλουθες υποτροφίες.

 

Δωρεά εν ζωή ‘Ζωής Δημητριάδη’ – ακίνητο επί της Βενιζέλου
Δωρεά εν ζωή ‘Ζωής Δημητριάδη-ακίνητο επί της Τσιμισκή 99
Υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη
Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών
Υποτροφία Αλέξανδρου Καραβίτη
Υποτροφία Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη
Υποτροφία Εμμανουήλ Σακλαμπάνη
Υποτροφία Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη
Υποτροφίες χορηγίας Α.Δ.Μ.Η.Ε.
Βοήθημα ενοικίου «Ελένης Καλαντζοπούλου»
Βραβείο «Ελισάβετ Καραμίντζου»
Βραβείο στη μνήμη του αποφοίτου Τμήματος Βιολογίας Ιωάννη Κωστίκα
Βραβείο "Διονυσίου Ξυδιά"
Βραβείο "Ιωάννη Ταμιωλάκη"
Βραβείο Αριστείας "Θεώνη Βελλή"
Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών- Δωρεά Αλέξη Τσίπρα
Βραβείο Αριστείας Υποψήφιων Διδακτόρων ΚΕΜΕ-ΠΚ
Βραβείο “William Stanley Moss”
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)