Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προχωρήσει στη θέσπιση ή σύσταση μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών των ακόλουθων υποτροφιών.

 

Δωρεά εν ζωή ‘Ζωής Δημητριάδη’ – ακίνητο επί της Βενιζέλου
Δωρεά εν ζωή ‘Ζωής Δημητριάδη-ακίνητο επί της Τσιμισκή 99
Υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη
Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών
Βραβείο Στέλλας Παπαδάκη Oekland
Βραβείο Άννας Μίσιου
Υποτροφία Μιχελή
Υποτροφία Αλέξανδρου Καραβίτη
Υποτροφία Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη
Υποτροφία Εμμανουήλ Σακλαμπάνη
Υποτροφία Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη
Υποτροφίες χορηγίας Α.Δ.Μ.Η.Ε.
Βοήθημα ενοικίου «Ελένης Καλαντζοπούλου»
Βραβείο «Ελισάβετ Καραμίντζου»
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)