Σύλλογοι Φοιτητών

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

dssfptde@edc.uoc.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

sfbio@edu.biology.uoc.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

dsmst@materials.uoc.gr

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

http://www.eefie.org/el/

http://www.helmsic.gr/

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Τα emails των συλλόγων των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών είναι:

Σύλλογος προπτυχιακών φοιτητών: sfeydsATcsd.uoc.gr

Σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών: smefteyATcsd.uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)