Λογαριασμός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει σε όλους τους φοιτητές πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμες μέσω ενός μοναδικού λογαριασμού, με την εγγραφή τους στο ίδρυμα.

Ενδεικτικά, παρέχονται υπηρεσίες

  • πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα,
  • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),
  • πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο,
  • υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN)
  • πρόσβαση σε υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (εκτυπώσεις/ φωτοτυπίες, ιδρυματικό αποθετήριο)

 

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • σύνδεση ADSL με το Διαδίκτυο, “Δίοδος”
  • δικτυακός αποθηκευτικός χώρος, “ΠΙΘΟΣ”
  • πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών, “ΕΥΔΟΞΟΣ”
  • ακαδημαϊκό σύστημα δωρεάν διάθεσης εμπορικού λογισμικού και υπηρεσιών, “ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ”
  • πρόσβαση σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες,

 

Ενεργοποίηση λογαριασμού!

Για να ενεργοποιήσετε και να λάβετε τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού για την πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα http://myaccount.uoc.gr, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Αριθμός Μητρώου Τμήματος: ....

Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου:

Αριθμός Κλειδιού:....


Τα στοιχεία αυτά δίνονται από την Γραμματεία του Τμήματός σας κατά την εγγραφή σας, είναι αποκλειστικά για δική σας χρήση, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για την ενεργοποίηση του προσωπικού σας λογαριασμού!


Προσοχή! Μέσω αυτής της ιστοσελίδας ο φοιτητής θα πάρει κωδικό με τον οποίο θα αιτηθεί συγγραμμάτων στον Εύδοξο και θα κινήσει τη διαδικασία για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και, εφόσον δικαιούται, ΠΑΣΟ (Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου) . (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)