Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί με απόφαση Συγκλήτου από το Σεπτέμβριο του 2003. Προσφέρει στους φοιτητές του ιδρύματος που απευθύνονται σε αυτό, δωρεάν, υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:


α) ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε όσους αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και σε προβλήματα προσαρμογής.


β) στήριξη, μέσω ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων, των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (φοιτητές με σοβαρές ασθένειες, μαθησιακές δυσκολίες, παροδικό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας)


γ) υπηρεσίες πρόληψης, βοηθώντας τους φοιτητές στην αξιοποίηση των ικανοτήτων τους στον ακαδημαϊκό και τον προσωπικό τους χώρο, καθώς και


δ) δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών και εθελοντικής δράσης στην πανεπιστημιακή ή την ευρύτερη κοινότητα.

 

Επίσης, στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών λειτουργεί το Συμβουλευτικό ΚΕντρο ΣΥμβουλευτικής Ομηλίκων (ΚΕΣΥ) που είναι εθελοντική τηλεφωνική γραμμή στήριξης φοιτητών.


Στο Ρέθυμνο το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και στο Ηράκλειο στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις Βουτών και Κνωσού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία δείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)