Ηλεκτρονικά Μαθήματα και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-class)

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 399η /16-07-2015 τακτική συνεδρίασή της διατυπώνει την Πολιτική του ιδρύματος για την ηλεκτρονική μάθηση και διαμορφώνει την Πολιτική Προστασίας Δικαιωμάτων Προσωπικότητας, Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά τη Διδασκαλία, Δημιουργία και Διάθεση του Εκπαιδευτικού υλικού.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε από την Γραμματεία και τον Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματός σας.

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)