Όργανα Διοίκησης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Καρακάσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του Συμβουλίου αποτελούνται από:

  • τον πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ

  • από έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος

  • τον Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή - Ελένη Κατσαρού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Σχολή Επιστημών Αγωγής - Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών - Καλλιόπη Βελώνια, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Ιατρική Σχολή - Γεώργιος Σουρβίνος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής,
με Αναπληρωματικό τον κ. Μιλτιάδη Τσιλιμπάρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου Τμήματος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αντώνιος Χουρδάκης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης