2ετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση των γνωσιακών -συμπεριφορικών στρατηγικών και να ασκήσει τους εκπαιδευόμενους σε πραγματικά περιστατικά, ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται τις ψυχοθεραπευτικές στρατηγικές σύμφωνα με τις αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής θεραπείας.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος:  Αλέξανδρος Βγόντζας, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Έναρξη προγράμματος: 29/9/2019

Λήξη προγράμματος: Σεπτέμβριος 2021

Εγγραφές έως: 20/9/2019

Κόστος: 2.000€

 

 Ιστοσελίδα Προγράμματος