Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου και της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη σχολική πράξη, με έμφαση στη Συνεργατική Δημιουργικότητα.

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την παιδαγωγική αξιοποίηση των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου και της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη σχολική πράξη, με έμφαση στη Συνεργατική Δημιουργικότητα.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης

Έναρξη: Οκτώβριος 2019

Λήξη: Ιούνιος 2020

Εγγραφές έως: 13/10/2019

Κόστος: 330€

 Ιστοσελίδα Προγράμματος