Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην κατανόηση σύγχρονων θεωριών για την οργανωτική συμπεριφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία. Οι επιμορφούμενοι θα υποστηριχτούν με διδασκαλία, εποπτικό και διδακτικό υλικό στις ακόλουθες θεματικές σε σειρά προγραμμάτων με κύριους θεματικούς άξονες:

  • - Οργάνωση και διοίκηση σχολικής μονάδας / διοίκηση ολικής ποιότητας
  • - Εκπαιδευτική Ηγεσία
  • - Συμβουλευτική καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού
  • - Σχολική βελτίωση
  • - Επικοινωνιακές δεξιότητες / διαχείριση ομάδας
  • - Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφωμένοι θα είναι σε θέση είτε να αναλάβουν διοικητικές θέσεις είτε εάν ήδη υπηρετούν σε αυτές, θα έχουν επικαιροποιήσει τις γνώσεις τους και το θεωρητικό τους υπόβαθρο.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Καρράς, Αναπληρωτής  Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης

Έναρξη: Νοέμβριος 2019

Λήξη: Μάιος 2020

Εγγραφές έως: 20 Νοεμβρίου 2019

Κόστος: 490€

Ιστοσελίδα Προγράμματος