Μουσειακή μάθηση και εμπειρία: Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου

Σκοπός

 

Η παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου (θαναταγωγική/ thanatopedagogy) στοχεύει στο να προάγει τη θετική συναισθηματική ανάπτυξη και την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων/οδυνηρών πλευρών της ανθρώπινης ζωής. Ειδικότερα, επιδιώκει:

- Την «άρση» του ταμπού του θανάτου, σύμφωνα με το οποίο τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, δεν πρέπει να συζητούν γύρω από αυτό το θέμα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μην προετοιμάζονται για την πραγματική εμπειρία ενός αποχωρισμού, αλλά ούτε και για το μοίρασμα της εμπειρίας αυτής

- Την κριτική παιδαγωγική απέναντι στη βία και το θάνατο και την επίδρασή τους στις ζωές και στις κοινωνίες των ανθρώπων

- Τη συνειδητοποίηση του θανάτου ως μέρος του κύκλου της ζωής (φυσιολογικότητα) ή, αλλιώς, τη συνειδητοποίηση της θνητότητας με τρόπο που να δίνεται περαιτέρω νόημα και αξία στη ζωή

- Τη διασύνδεση της έννοιας της απώλειας με τη συνέχιση της σχέσης με αυτόν/αυτήν που έφυγε ή πέθανε

- Την αντιμετώπιση του πένθους στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων

- Τη σύγκριση διαφορετικών τρόπων βιώματος και έκφρασης του πένθους μεταξύ των πολιτισμών και την υπεράσπιση της διαφορετικότητας στον τρόπο έκφρασης του πένθους

- Τη συνειδητοποίηση της θνητότητας ως στοιχείου της καθημερινότητας

- Τη διαχείριση του άγχους και του φόβου του θανάτου και την απόκτηση αυτοπεποίθησης στην επαφή μας με άτομα που πρόκειται να πεθάνουν (ανθρωπομέριμνα)

- Την ενσωμάτωση της έννοιας του θανάτου και της απώλειας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων ως μέρος κάθε μαθήματος και στη σχολική ζωή

Στο πλαίσιο αυτό θα προσφερθούν παιδαγωγικές/ εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης/ μάθησης μέσα από την εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στις αρχές μιας διευρυμένης παιδαγωγικής λειτουργίας του μουσείου.

Tο Πρόγραμμα προσφέρει νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική), με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, και σε ένα συνεχώς ανανεούμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ιερωνυμάκης, ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης

Έναρξη προγράμματος: 7 Ιουνίου 2019

Λήξη προγράμματος: Φεβρουάριος 2020

Εγγραφές έως: 25 Μαΐου 2019

Κόστος: 540€

 

Ιστοσελίδα Προγράμματος