Προγράμματα

Για ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης παρακαλώ δείτε την καινούρια σελίδα του Κέντρου

 

Ιστοσελίδα ΚΕΔΙΒΙΜ 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)