Υποστήριξη Μαθητών στο Σχολείο με Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα σε ότι αφορά  την ένταξη των μεταναστών  και προσφύγων μαθητών τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στη σχολική τάξη κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Για το λόγο αυτό θα αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των σύγχρονων θεωριών και μοντέλων αναφορικά με τη διαπολιτισμική παιδαγωγική και την εφαρμογή της μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές στη σχολική τάξη.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Καρράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης

Έναρξη: Νοέμβριος 2019

Λήξη: Μάιος 2020

Εγγραφές έως: 20 Νοεμβρίου 2019

Κόστος: 490€

 Ιστοσελίδα Προγράμματος