Τρόπος διδασκαλίας

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ακολουθούν τόσο Δια ζώσης όσο και Εξ αποστάσεως μεθοδολογία διδασκαλίας ή συνδυαστικά μοντέλα επιμόρφωσης με αξιοποίηση των δύο παραπάνω μεθοδολογιών με σκοπό μια πολυτροπική μορφή επιμόρφωσης που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης.

photo
photo2