Η Αξιοποίηση του web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στην συνεργασία, την Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη

Σκοπός

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του web 2.0 στην σχολική πράξη αποτελεί το βασικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος. Το ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί στην παιδαγωγική αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης στην σχολική πράξη.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης

Έναρξη σεμιναρίου: Φεβρουάριος 2018

Λήξη σεμιναρίου: Μάιος 2018

Εγγραφές έως: 10/02/2018

Κόστος: 150€

Ιστοσελίδα Προγράμματος