Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στηρίζει τους/τις φοιτητές/-τριες και αποφοίτους στον προσανατολισμό και σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, αλλά και στην αποτελεσματική σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνουν:

 

 1. ενημέρωση για θέσεις εργασίας και σεμινάρια κατάρτισης
 2. πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες
 3. συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού
 4. υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών/-τριών & πτυχιούχων

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης, στο πλαίσιο της στήριξης των φοιτητών/-τριών και πτυχιούχων κατά τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας:

 

 1. διοργανώνει Ημέρες Σταδιοδρομίας, Εργαστήρια Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ενίσχυσης Επιχειρηματικής Δράσης, Ημερίδες ενημέρωσης για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες, κ.ά.
 2. έχει αναπτύξει αξιόλογο δίκτυο συνεργατών – εργοδοτών, ιδιωτών και κοινωνικών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων
 3. έχει αναπτύξει και εμπλουτίζει συνεχώς εκτεταμένη βιβλιοθήκη αναφοράς, για χρήση των φοιτητών/-τριών
 4. επικαιροποιεί καθημερινά την ιστοσελίδα του (http://www.dasta.uoc.gr/career/) με ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες, κ.ά.
 5. διαθέτει Η/Υ στους χρήστες του για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους
 6. εκδίδει και διανέμει ενημερωτικό και συμβουλευτικό υλικό
 7. διεξάγει έρευνες για την επαγγελματική πορεία των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Επικοινωνία με το Γραφείο Διασύνδεσης:

 

Ρέθυμνο: Νεκταρία Λιοδάκη, Κατερίνα Αβραμάκη

Tηλ.: 28310-77726/27, 77765/66

Φαξ: 28310-77728

e-mail: liodaki@admin.uoc.gr,

 

Ηράκλειο-Ιατρική:

 

Edel Sturnara

Τηλ & Φαξ: 2810-394754

e-mail: sturnara@med.uoc.gr.

 

Γενικό e-mail του Γραφείου Διασύνδεσης: career@admin.uoc.gr

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΘΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)