Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Λογαριασμός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης 


Mε την εγγραφή των φοιτητών στη γραμματεία του τμήματος τους θα λάβουν οδηγίες για την απόκτηση του προσωπικού τους ηλεκτρονικού λογαριασμού. Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτές μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://myaccount.uoc.gr μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν και να διαχειριστούν τον λογαριασμό τους.

 

Ο προσωπικός τους λογαριασμός δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες εγγραφής στις υπηρεσίες αυτές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γνωρίζουν τα στοιχεία (Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης) του προσωπικού τους λογαριασμού.

 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης περιλαμβάνουν:

 

 • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • ασύρματο δίκτυο, στους χώρους εντός του Πανεπιστημίου
 • απομακρυσμένη πρόσβαση (VPN)
 • ηλεκτρονικά μαθήματα και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learn)
 • πρόσβαση σε  υπολογιστικά συστήματα του Πανεπιστημίου
 • μονάδα αριστείας ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα

 

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

 • σύνδεση ADSL με το Διαδίκτυο, “Δίοδος
 • δικτυακός αποθηκευτικός χώρος, “ΩΚΕΑΝΟΣ
 • πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών, “ΕΥΔΟΞΟΣ
 • ακαδημαϊκό σύστημα δωρεάν διάθεσης εμπορικού λογισμικού και υπηρεσιών, “ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ
 • πρόσβαση σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, ερευνητικά αποθετήρια

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Μονάδας Δικτύων και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης  http://www.ucnet.uoc.gr. Η Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό την αναβάθμιση και τη λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών  για την στήριξη του εκπαιδευτικού ερευνητικού και διοικητικού έργου του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της κοινότητας σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Για  θέματα που αφορούν τον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό κάθε φοιτητή, αλλά και για υποστήριξη στη χρήση των υπηρεσιών, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην κεντρική υπηρεσία υποστήριξης- helpdesk του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 281039 3312, email: helpdesk@uoc.gr.

 

Εφαρμογή Student Web


H εφαρμογή Student Web (https://student.cc.uoc.gr/) αποτελεί μέρος ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και αλληλεπίδρασης των φοιτητών με τη Γραμματεία του τμήματός τους μέσω WEB. Μέσω του Student Web οι φοιτητές μπορούν:

 

• να κάνουν εγγραφές / δηλώσεις μαθημάτων,

• να κάνουν αίτηση για αναβαθμολόγηση

• να ελέγχουν τη βαθμολογία που έλαβαν στα μαθήματα που συμμετέχουν,

• να υποβάλλουν αιτήματα προς τη γραμματεία (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας κλπ)

 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί εφικτή η επικοινωνία αυτή είναι η κατοχή κωδικών ασφαλείας. Οι πρωτοετείς φοιτητές λαμβάνουν τους κωδικούς αυτούς από την γραμματεία του τμήματός τους κατά την εγγραφή τους.

 

Ανανέωση εγγραφής/ δήλωση μαθημάτων γραμματείας


Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του τμήματος η προθεσμία εντός της οποίας όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώσουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο και συγχρόνως να δηλώσουν τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων.


Οι φοιτητές εγγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του Student Web (βλέπε παραπάνω) στο τρέχον εξάμηνο και ταυτόχρονα μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων.

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)