Σύλλογοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Το e-mail του Συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: smefteyATcsd.uoc.gr