Σύλλογοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Το e-mail του Συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: smefteyATcsd.uoc.gr

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (86)
 (77)
 (75)