Μεταπτυχιακά Προγράμματα ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ: "Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

Ι) στην Κλασική Αρχαιολογία, II) την Αρχαία Ιστορία και III) την Προϊστορική Αρχαιολογία

ΠΜΣ: "Ιστορία της Τέχνης"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ιστορία της Τέχνης

ΠΜΣ: "Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

ΠΜΣ: "Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

Ι) «Βυζαντινή Ιστορία», ΙΙ) "Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης" ΙΙΙ) «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης»

Διιδρυματικο ΠΜΣ: "Οθωμανική Ιστορία"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία.

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ: "Κλασικές Σπουδές"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις "Κλασικές Σπουδές"

ΠΜΣ: "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις: 1. Βυζαντινή Φιλολογία, 2. Νεοελληνική Φιλολογία

ΠΜΣ: "Γλωσσολογία"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Γλωσσολογία

Διιδρυματικό ΠΜΣ: "Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές»

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΜΣ: "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

1) Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία, 2) Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία.

ΔΠΜΣ: "Βιοηθική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Βιοηθική

ΠΜΣ:  "Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην κατεύθυνση: Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  στις Επιστήμες της Αγωγής με τις εξής ειδικεύσεις:  Α΄: «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης»  Β΄: «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» Γ΄: «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»

ΠΜΣ.: "Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ, (e-Learning) "

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής − Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ, (e−Learning)
(με τέλη φοίτησης)

ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».
(με τέλη φοίτησης)

Διατμηματικό ΠΜΣ: "Ειδική Αγωγή"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  «Ειδική Αγωγή»

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής:  Θεωρία και Εφαρμογές"
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» με τις εξής ειδικεύσεις: 1) Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση, 2) Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

ΠΜΣ: "Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις»

ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση"

(Με τέλη φοίτησης)

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση».

ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής: Σχολική Ψυχολογία-Πρόληψη &  Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Σχολική Ψυχολογία-Πρόληψη και Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας»
(με τέλη φοίτησης)

ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» με τις εξής ειδικεύσεις:
1) Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία,
2) Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση,
3) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
(με τέλη φοίτησης)

ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές" 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΜΣ: "Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» στις εξής ειδικεύσεις • Α: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη • Β: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες • Γ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΜΣ: "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Διακρατικό ΔΠΜΣ: "Techonology, Innovation Management and Entrepreneurship ?TIME MBE/ /Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιχειρηματική Οικονομική

(Με τέλη φοίτησης)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΜΣ: "Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές"
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις: α) Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα β) Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Κοινό ΠΜΣ: "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις"
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΠΣ: "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία"
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών

ΠΜΣ: "Περιβαλλοντική Βιολογία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων με κατευθύνσεις: α) Χερσαία Οικοσυστήματα?Βιολογικοί Πόροι β) Θαλάσσια Οικοσυστήματα?Βιολογικοί Πόροι

ΔΠΜΣ: " Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική

ΔΜΠΣ: " Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

ΔΚ - ΔΠ Erasmus Plus Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία/Aquaculture, Environment and Society».
(Με τέλη φοίτησης-υποτροφία Erasmus)

Erasmus Plus Joint Master Degree : AquaCulture, Environment and Society (ACES)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΜΣ: "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών

Επίσης το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας υλικών συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό ΠΜΣ «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές» του ΤΕΙ Κρήτης

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΜΣ: "Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΜΣ: "Μαθηματικά και Εφαρμογές τους"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους», στις εξής κατευθύνσεις: I) Θεωρητικά Μαθηματικά, II) Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, III) Επιχειρησιακά Μαθηματικά, IV) Μαθηματικά της Πληροφορικής, V) Μαθηματικά για την εκπαίδευση

ΠΜΣ: "Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά στις εξής κατευθύνσεις: (i) Επιστημονικοί Υπολογισμοί – «Scientific Computing» , (ii) Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες – «Modelling and Analysis in Applied Sciences» (iii) Ανάλυση και Εφαρμογές – «Analysis and Applications»

ΠΜΣ: "Μαθηματικά στην Εκπαίδευση"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Μαθηματικά και Εκπαίδευση»

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠMΣ: "Προχωρημένη Φυσική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις: α) Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική, β) Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας, γ) Ατομική και Μοριακή Φυσική, δ) Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και ε) Εφαρμοσμένη Φυσική ? Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγών.

ΠΜΣ: "Φωτονική - Νανοηλεκτρονική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΜΣ: "Χημεία"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χημεία με τις εξής κατευθύνσεις:1. Βιολογική και Οργανική Χημεία 2. Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία  3. Προηγμένα Υλικά - Φυσικοχημεία

ΔΠ-ΔΤ-ΠΜΣ: "Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

ΔΠΜΣ: "Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα

 

  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΜΣ: "Νευροεπιστήμες"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Νευροεπιστήμες

ΔΠΜΣ: "Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου

ΠΜΣ: "Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις/ εξειδικεύσεις: (α.1) Δημόσια Υγεία – Επιδημιολογία (α.2) Δημόσια Υγεία ? Λοιμώδη Νοσήματα (β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

(Με τέλη φοίτησης)

ΔΠ-ΔΤ ΠΜΣ: "Εγκέφαλος και Νους"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες του Εγκεφάλου

ΔΠΜΣ: "Οπτική και Όραση"

(Με τέλη φοίτησης)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Οπτική και Όραση

ΠΜΣ: "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους»

ΔΠΜΣ: "Βιοπληροφορική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο "Βιοπληροφορική".

ΠΜΣ : "Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων»

ΠΜΣ: "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (ΜSc ίη "Emergencies and Ιntensive Care in Children, Αdolescents and Υουng Αdults")
(με τέλη φοίτησης)

Διιδρυματικό ΠΜΣ: "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία"

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη θεραπεία»
(με τέλη φοίτησης)

 

Το πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης και σε άλλα ΠΜΣ που διοργανώνονται από άλλα ιδρύματα.

Διεθνές Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιο-Ιατρική Μηχανική - Πανεπιστήμιο Κρήτης- Πολυτεχνείο Κρήτης - ΙΤΕ.

 

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συμμετέχει στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ «Συστηματική Φιλοσοφία» που οργανώνει το ΑΠΘ

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας υλικών και το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Κοινό ΠΜΣ «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές» που οργανώνει το ΤΕΙ Κρήτης
(Με τέλη φοίτησης)

Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στο Διακρατικό - Διατμηματικό ΠΜΣ : «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Τμήμα Ιατρικής συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιατρική φυσική - Ακτινοφυσική» που οργανώνει το ΕΚΠΑ