Ειδικές Περιπτώσεις και ειδικές κατηγορίες εισαγωγής με Πανελλαδικές Εξετάσεις

Για όσους εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων (δηλ. επιτυχόντες με αδελφό φοιτητή, επιτυχόντες που είναι ορφανοί / επιτυχόντες με συγγενείς α' βαθμού που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες / επιτυχόντες που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας) δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά πέρα από αυτά που ισχύουν για όλους εισαγόμενους – επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β' ή ΕΠΑΛ-Α'.

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)