Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Κάθε Τμήμα ορίζει το Σύμβουλο Σπουδών, ο οποίος φροντίζει να πληροφορήσει του φοιτητές για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, και κυρίως την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών.

 

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν πριν από τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.

 

 

register image

Υποτροφίες - Βραβεία

Υποτροφίες που μπορούν να λάβουν οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από άλλους φορείς.

register image

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2003, με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος.

register image
register image

Συνήγορος του Φοιτητή

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

 

Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. 

 

Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

 

Τη θέση Συνηγόρου του φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ο κ. Στυλιανός Χιωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου μας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ομ. Καθ. Στυλιανός Χιωτάκης

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

email: sinigoros.foititi@uoc.gr

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ομότιμου Καθ. κ.  Στυλιανό Χιωτάκη


Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν το αίτημα τους μέσω email στο sinigoros.foititi@uoc.gr ή να το υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο στο: