Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι προσφέρουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου πληροφορίες και βοήθεια για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους. Τα Τμήματα ορίζουν έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια που εγγράφεται σε αυτό.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι διδάσκοντες του Τμήματος που, μέσα από συζήτηση, μπορούν να βοηθήσουν τον φοιτητή ή την φοιτήτρια σε ακαδημαϊκά θέματα, όπως η επιλογή μαθημάτων ή κατευθύνσεων, η διαχείριση προβλημάτων με το πρόγραμμα σπουδών και η διασαφήνιση αποριών που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Τμήμα.  Επίσης, λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Φοιτητική Μέριμνα, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.

Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν τον/την Σύμβουλο καθηγητή τους και να έχουν τουλάχιστον μία συνάντηση μαζί του/της, κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν τους νεοεισαχθέντες φοιτητές κατά την εγγραφή τους, αλλά και όλους τους φοιτητές καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για το όνομα και τον τρόπο επικοινωνίας με τον/την  Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο.

 

register image

Υποτροφίες - Βραβεία

Υποτροφίες που μπορούν να λάβουν οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από άλλους φορείς.

register image

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2003, με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος.

register image

Συνήγορος του Φοιτητή

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. 

Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Τη θέση Συνηγόρου του φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με απόφαση της συνεδρίας 478/28-01-2022 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ο κ. Κατερινόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου μας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κατερινόπουλος Χαράλαμπος 

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 54 5026

email: sinigoros.foititi@uoc.gr

 

AITHMATA

Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν το αίτημα τους μέσω email στο sinigoros.foititi@uoc.gr ή μέσω της φόρμας Υποβολής και διαχείρισης παρατηρήσεων υπό τη μορφή παραπόνων φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
register image

Φοιτητική Μέριμνα

Πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, σίτιση και την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών.

register image
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)