Συγγράμματα

Οι φοιτητές σύμφωνα με την επιλογή  - δήλωση μαθημάτων που κάνουν δικαιούνται τα αντίστοιχα συγγράμματα. Η διαδικασία για την δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

 

Το πρόγραμμα "Εύδοξος" αφορά στην αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων, για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Επικράτειας.

 

Για τη δήλωση συγγραμμάτων απαιτούνται  κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που το ίδρυμα παρέχει στους φοιτητές του.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για τυχόν άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)