Δήλωση συγγραμμάτων – ΕΥΔΟΞΟΣ

Οι φοιτητές σύμφωνα με την επιλογή - δήλωση μαθημάτων που κάνουν δικαιούνται τα αντίστοιχα συγγράμματα. Η διαδικασία για την δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

 

Το πρόγραμμα "Εύδοξος" αφορά στην αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων, για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Επικράτειας.

 

Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει δήλωση συγγραμμάτων ένας φοιτητής απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) οι οποίοι θα του δοθούν μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα http://myaccount.uoc.gr.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)