Συγγράμματα

 

Οι φοιτητές σύμφωνα με την επιλογή  - δήλωση μαθημάτων δικαιούνται τα αντίστοιχα συγγράμματα

Η διαδικασία για την δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

 

Για τη δήλωση συγγραμμάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης http://myaccount.uoc.gr

 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για τυχόν άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)