Συνήγορος του φοιτητή

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. 

Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Τη θέση Συνηγόρου του φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με απόφαση της συνεδρίας 478/28-01-2022 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ο κ. Κατερινόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου μας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Κατερινόπουλος Χαράλαμπος 

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 54 5026

email: sinigoros.foititi@uoc.gr

 

AITHMATA

Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν το αίτημα τους μέσω email στο sinigoros.foititi@uoc.gr ή μέσω της φόρμας Υποβολής και διαχείρισης παρατηρήσεων υπό τη μορφή παραπόνων φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)