Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημίου Κρήτης  στο Ρέθυμνο:  

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Ταχ. Κώδικας: 74100

Ρέθυμνο

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών 
Ταχ. Κώδικας: 70013 Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο

 

Επικοινωνία με ομάδα Ανάπτυξης Ιστοσελίδας 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokol-uoc@uoc.gr

 

Για να δείτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Πανεπιστημίου πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης πατήστε εδώ  

 

Για να δείτε το  Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών  πατήστε εδώ