Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημίου Κρήτης  στο Ρέθυμνο:  

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Ταχ. Κώδικας: 74100

Ρέθυμνο

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών 
Ταχ. Κώδικας: 70013 Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο

Επικοινωνία για προτάσεις βελτίωσης

Επικοινωνία με ομάδα Ενημέρωσης της Ιστοσελίδας 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokol-uoc@uoc.gr

 

Για να δείτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Πανεπιστημίου πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης πατήστε εδώ  

 

Για να δείτε το  Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών  πατήστε εδώ  

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)