Χαιρετισμός του Πρύτανη

Πρύτανης ΠΚ, Γεώργιος Μ. Κοντάκης

Με  ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ένα από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια της Ελλάδας με πλούσια ακαδημαϊκή παράδοση και διεθνή αναγνώριση.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα νέο σχετικά Πανεπιστήμιο που οργανώθηκε σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1977. Πολύ γρήγορα ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και είναι αυτό που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το σημερινό ερευνητικό οικοσύστημα της Κρήτης. Είναι ένα Πανεπιστήμιο που διακρίνεται διεθνώς για τις ερευνητικές του επιδόσεις και αποτελεί πόλο έλξης διεθνών ερευνητών. 

Είναι ένα σύγχρονο και άρτια οργανωμένο Ίδρυμα με εξαιρετικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές και σύγχρονο τρόπο λειτουργίας. Ένα φοιτητοκεντρικό Πανεπιστήμιο με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία.

Στόχος μας τα επόμενα χρόνια είναι, στηριζόμενοι στη διεθνή ερευνητική επίδοση του Ιδρύματος, να το αναδείξουμε και σαν ένα χώρο εκπαίδευσης φοιτητών από όλο τον κόσμο σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο αλλά και σαν ένα διεθνές κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας και καινοτομίας. 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καθηγητής  Γεώργιος Μ. Κοντάκης


 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)