Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Eπαίδευσης και Έρευνας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Δ. 358, ΦΕΚ 240/29-10-1998), είναι η διοικητική υποστήριξη των ακαδημαϊκών θεμάτων για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

Α. Τμήμα Σπουδών και Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου

Β. Τμήμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας (Ρέθυμνο)

Γ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας και Φοιτητική Μέριμνα Σχολών Ηρακλείου

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας 

Μαρία Γιαννούλη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας

(Μόνιμη Υπάλληλος/Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο:  28310-77947

e-mail: dir-education@admin.uoc.gr

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)