Συντήρησης Αξιοποίησης Περιβάλλοντος Χώρου

Αρμοδιότητες

Επισκευή και ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και των έργων υποδομής. Προμήθεια υλικών εξαιτίας απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών για επισκευή και συντήρηση και λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη, ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού υλικού. Κατάρτιση προγραμμάτων για δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση πράσινου στους χώρους του Ιδρύματος, προμήθεια απαραίτητων υλικών, επίβλεψη κηπουρών και βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας των υπαίθριων χώρων του Ιδρύματος.

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

Δουλγεράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ /Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα  Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 28310 77747

Φαξ: 28310 77746

e-mail: doulger@tec.uoc.grΜοσχανδρέας Φώτιος

(Υπάλληλος  ΙΔΑΧ/Κατηγορία  ΔΕ, Ειδικότητα Τεχνιτών - Ηλεκτρολόγων)

Φαξ: 28310 77722

e-mail: fotism@admin.uoc.grΣτεφανάκης Εμμανουήλ

(Υπάλληλος  ΙΔΑΧ/ Κατηγορία  ΔΕ, Ειδικότητα Τεχνιτών - Ηλεκτρολόγων )

Τηλέφωνο: 28310 77710 

Φαξ: 28310 77722

e-mail:

 


Προσωπικό Ηρακλείου

 

Κυριακάκης Χαράλαμπος, Αναπλ. Προϊστάμενος
Μόνιμος υπάλληλος-Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τηλέφωνο: 2810 393127
Email: kyriakakis@uoc.gr

Κυριακάκης Χαράλαμπος, Αναπλ. Προϊστάμενος

Μόνιμος υπάλληλος-Κλάδος ΠΕ Μηχανικών

Τηλέφωνο: 2810 393127

Email: kyriakakis@uoc.gr

 

Καραθανάσης Άγγελος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλέφωνο: 2810 393100

 

Καρκαβάτσος Γεώργιος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλέφωνο: 2810 394007

e-mail: karkavag@uoc.gr

 

Κρασσάς Χαράλαμπος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλ: 2810 393101

 

Φραγκιαδούλης Μιχαήλ

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Τεχνικών)

Τηλέφωνο: 2810 394659

e-mail: technsup@med.uoc.gr

 

Χαλκιόπουλος Βίκτωρ-Μηνάς

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Μηχανολόγων)

Τηλέφωνο: 2810 394007

e-mail: chalkiov@uoc.gr

 

Ψυχογιουδάκης Ιωάννης

Υπάλληλος ΙΔΑΧ -Κλάδος ΔΕ Τεχνικών

Τηλέφωνο: 2810 394006-7


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Αίτηση ή υπηρεσιακό σημείωμα.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)