Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε τη λειτουργία της με την ίδρυση του Πανεπιστημίου, το 1977, και σήμερα διαθέτει μια πλούσια συλλογή βιβλίων, περιοδικών, οπτικοακουστικού και άλλου υλικού, προκειμένου να καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες των Τμημάτων και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Διατηρεί επιπλεόν συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία - πηγές πληροφόρησης που είναι προσβάσιμες μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου τοπικά και από απόσταση.

Παράλληλα, συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού και αναπτύσσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για την καλύτερη και υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση των χρηστών.

Η παρουσία της Βιβλιοθήκης μοιράζεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Δείτε τα Παραρτήματα στη σελίδα http://www.lib.uoc.gr/info/adstruct/branches/ 

Στις αρχές της ακαδημαϊκής χρονιάς, σε κάθε παράρτημα Βιβλιοθήκης οργανώνονται για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών σεμινάρια σχετικά με τη βασική χρήση της Βιβλιοθήκης και τον ηλεκτρονικό κατάλογο. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με σχετικές ανακοινώσεις στους χώρους της Βιβλιοθήκης και μέσω των Τμημάτων.

 

Προσωπικό

Κουκουράκης Εμμανουήλ,   Αναπληρωτής Προϊστάμενος (Μόνιμος Υπάλληλος /Κλάδος ΠΕ  Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77805

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:  manolis@lib.uoc.gr

Ακουμιανάκη Αντιγόνη,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΤΕ, Ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77806

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   akoumian@lib.uoc.gr

Γενεράλης Παντελής,   Υπάλληλος (Μόνιμος Υπάλληλος /Κατηγορία ΔΕ Βιβλιοθηκαρίων)

Τηλέφωνο: 28310- 77818

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   general@lib.uoc.gr

Γιασεμάκης Χρήστος,   Υπάλληλος (Μόνιμος Υπάλληλος /Κατηγορία ΔΕ Τυπογράφων)

Τηλέφωνο: 28310- 77953

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   GXRHSTOS@hotmail.com 

Διαμαντάκη  Γεωργία,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310- 77847

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   gdiamant@lib.uoc.gr

Διβανή Χρυσή,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77843

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   divani@lib.uoc.gr

Ζούνη Μελπομένη,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310- 77804

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   zouni@lib.uoc.gr

Καμπούρη Αγγελική,   Υπάλληλος (Μόνιμος Υπάλληλος /Κλάδος ΥΕ  Επιμελητών)

Τηλέφωνο: 28310- 77804

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   akampouri@admin.uoc.gr

Καραδάκη Καλλιόπη,   Υπάλληλος (Μόνιμος Υπάλληλος /Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77808

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   karadaki@lib.uoc.gr

Καραϊσκου Ευαγγελία,   Υπάλληλος (Μόνιμος Υπάλληλος /Κλάδος ΠΕ  Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77809

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   karaisku@lib.uoc.gr

Κορωνάκη Στυλιανή,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία  ΔΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310- 77830

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   skoronaki@lib.uoc.gr

Κουτουκάκη Σοφία,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία  ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310- 77800

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   koutoukaki@lib.uoc.gr

 Κωβαίου Ελένη,   Υπάλληλος (Μόνιμη Υπάλληλος  /Κλάδος  ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310-  

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:    kovaiou@lib.uoc.gr

 

Μπουλαλά Σεβαστή,   Υπάλληλος (Μόνιμη Υπάλληλος  /Κλάδος  ΠΕ  Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310-  

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:    mpulala@lib.uoc.gr

Μυλωνά Βασιλική,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού)

Τηλέφωνο: 28310- 77846

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:    mylona@lib.uoc.gr

Παπαδάκη Καλλιόπη,   Υπάλληλος (Μόνιμη Υπάλληλος  /Κλάδος  ΠΕ  Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77850

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:    papadaki@lib.uoc.gr

Παπαδάκης Κωνσταντίνος,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77830

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:    kpapad@lib.uoc.gr

Πετράκη Νίκη,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία  ΠΕ, Ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77800

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:    petraki@lib.uoc.gr

Τζεκάκη Ελένη,  <Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΔΕ, Ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77814

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:    etzekaki@lib.uoc.gr

Τρανταλλίδης Χρήστος,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΤΕ, Ειδικότητα Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 28310- 77814

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:    tranta@lib.uoc.gr 

Τρουλλινού Μαρία,   Υπάλληλος (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία  ΠΕ, Ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77800

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:     mtroul@lib.uoc.gr

Τσιριμονάκη Αργυρή ,   Υπάλληλος (Μόνιμη Υπάλληλος /Κλάδος  ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων)

Τηλέφωνο: 28310- 77816

Φαξ: 28310- 77850

 e-mail:   tsirimon@lib.uoc.gr 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)