Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Η Υποδιεύθυνση στηρίζει την αντίστοιχη διεύθυνση της κεντρικής διοίκησης στο Ηράκλειο, διαρθρώνεται στα ίδια Τμήματα με αυτά της Διεύθυνσης, εκτός του Τμήματος Προϋπολογισμού και ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες.


Στιβακτάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τηλέφωνο: 2810 393141

Φαξ: 2810 393149, 393408,

e-mailastivakt@admin.uoc.gr