Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Η Υποδιεύθυνση στηρίζει την αντίστοιχη διεύθυνση της κεντρικής διοίκησης στο Ηράκλειο, διαρθρώνεται στα ίδια Τμήματα με αυτά της Διεύθυνσης, εκτός του Τμήματος Προϋπολογισμού και ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες.

 

Καλυβά Μαρία, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ / Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393139

e-mail: kaliva@uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)