Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας, αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, εδρεύει στο Ηράκλειο και είναι προσβάσιμο σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Υποστηρίζει, συντονίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των φοιτητών για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Παράλληλα, τους προσφέρει ευκαιρίες για δραστηριότητες που συσχετίζονται με την πνευματική καλλιέργεια και την προσωπική τους ανάπτυξη, βοηθώντας τους να διερευνήσουν αλλά και να βιώσουν ποικίλες πτυχές της φοιτητικής ζωής.

Νοιαζόμαστε για τους φοιτητές μας, για τις σπουδές τους, για την αρμονική τους ενσωμάτωση στην κοινωνία της πόλης που σπουδάζουν, για την κοινωνική τους ανάπτυξη, για την προσωπική τους ευημερία, για το μέλλον τους. Θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό τους στην προσπάθειά τους να ενταχθούν ομαλά στη νέα τους «ακαδημαϊκή ζωή» μέσα στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα.

Ευελπιστούμε οι φοιτητές μας να αντλούν ευχαρίστηση και να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έτσι ώστε η φοίτησή τους να αποτελέσει μια υπέροχη εμπειρία ζωής.

Βασικοί μας στόχοι αποτελούν η ομαλή «προσαρμογή στη Φοιτητική Ζωή» των νεοεισερχόμενων πρωτοετών φοιτητών και μια «αξέχαστη εμπειρία ζωής» για όλους τους φοιτητές των Σχολών Ηρακλείου, προκειμένου, με τη σωστή καθοδήγηση και την κατάλληλη υποστήριξη, οι αυριανοί μας απόφοιτοι να αποτελέσουν ελπιδοφόρους συνεχιστές της κοινωνίας μας.

Στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας λειτουργεί Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας που έχει σκοπό να προσφέρει αρωγή προς τους φοιτητές μας, μέσα από τον συντονισμό και την υλοποίηση ποικίλων δράσεων και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους και τις αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές και με τη διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους για θέματα τα οποία συνδέονται κυρίως με τις παροχές σίτισης, στέγασης, στεγαστικού επιδόματος και αστικής μετακίνησης. Παράλληλα, δίνονται πληροφορίες και κατευθύνσεις για θέματα πολιτιστικών ομάδων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

 

Μπορείτε να έχετε άμεση ενημέρωση από την ιστοσελίδα Φοιτητικής Μέριμνας  http://www.merimna.uoc.gr

Ηλεκτρονική Επικοινωνία : 

f.merimna-her@admin.uoc.gr για θέματα Σίτισης, Στέγασης και Αστικής Μετακίνησης,

stegastiko-her@uoc.gr για θέματα Στεγαστικού Επιδόματος

fk@culture.uoc.gr για θέματα Πολιτιστικών Ομάδων & Φοιτητικού Κέντρου

 


Πελαγία Σεβαστάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλ: 2810 394890
e-mail: psevas@uoc.gr
Γραφείο 302


Αντωνία Κωνσταντέλη
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλ: 2810 394899 (για αστική μετακίνηση)
e-mail: antonia.konstanteli@uoc.gr
Γραφείο 303

 

Γεώργιος Λογαριαστάκης
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Διοικητικού)
Τηλ: 2810 394875 (για σίτιση)
e-mail: giorgos.logariastakis@uoc.gr
Γραφείο 303

 

Γεώργιος Η. Ορφανός
(Μόνιμος Υπάλληλος – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλ: 2810 394888 (για στεγαστικό επίδομα)
e-mail: ghorfanos@uoc.gr
Γραφείο 301

 

Δημήτριος Τριανταφύλλου
(Μόνιμος Υπάλληλος –ΥΕ Επιμελητών)
Τηλ: 2810 394896 (για στέγαση)
e-mail: dimitrios.triantafilou@uoc.gr
Γραφείο 300

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τμήμα Εκπαίδευσης & Έρευνας/Φοιτητική Μέριμνα (Ηράκλειο)
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, Επίπεδο 3,
Τ.Κ. 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)