Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (ΔΟ.ΔΙ.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης συντονίζει και αναπτύσσει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών του. Με οδηγό την ισότητα ευκαιριών σε όλους χωρίς διακρίσεις, η Δομή αποτελεί τον πόλο σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο της Δομής λειτουργούν:

τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης τα οποία υποστηρίζουν την πρακτική άσκηση των φοιτητών που αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής τους καθώς συμπληρώνει τις ακαδημαϊκές γνώσεις που τους παρέχει το Ίδρυμα με εργασιακή εμπειρία, και

τα Γραφεία Διασύνδεσης τα οποία στηρίζουν ποικιλοτρόπως τους φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος στον προσανατολισμό και τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Ιστότοπος Δομής Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (77)
 (75)