Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Ρέθυμνο)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 240/29-10-1998, αντικείμενο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (Ρέθυμνο) είναι γενικά η μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, η παρακολούθηση της υλοποίησης τους, η συγκέντρωση και η διανομή προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των κρατών της Ενωμένης Ευρώπης, η μέριμνα για την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό και η μέριμνα για την υπογραφή συμβάσεων με ξένα Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα ασχολείται με την κινητικότητα φοιτητών Εrasmus, εισερχομένων και εξερχομένων, για σπουδές και πρακτική άσκηση. Επίσης, με την κινητικότητα διδακτικού και λοιπού προσωπικού (πρόγραμμα Εrasmus). Υποστηρίζει διοικητικά και άλλα προγράμματα ανταλλαγής (π.χ. Vulcanus). Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους φοιτητές για το πρόγραμμα Erasmus συμπεριλαμβάνουν ενημέρωση των φοιτητών σχετικά για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα αναφορικά με διοικητικά θέματα και θέματα στέγασης, ενημερωτικές συναντήσεις, συμβουλευτική για την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, χορήγηση της σχετικής υποτροφίας, εγγραφή, διαμονή, έκδοση δικαιολογητικών για την κάλυψη σε ασφάλεια υγείας, καταγραφή βαθμολογίας, τη διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων και τέλος, την τήρηση του φακέλου των μετακινούμενων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα. Το προαναφερόμενο Τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του συνόλου των υποτροφιών του προγράμματος Erasmus (φοιτητών, ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού). Επιπροσθέτως, συμμετέχει στην κατάρτιση της αίτησης χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, του ενδιάμεσου και του τελικού οικονομικού απολογισμού , και την αποστολή αυτών στην Εθνική Μονάδα (Ι.Κ.Υ.).

Τέλος, το εν λόγω Τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδών και το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεριμνά για τη έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος καθώς και για τους οδηγούς σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην αγγλική γλώσσα.

Ιστοσελίδα: https://www.uoc.gr/intrel/

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ειρήνη Θυμιατζή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Tηλέφωνο: 28310 77724 
e-mail: thymiate@uoc.gr 

 

Ειρήνη Απανωμεριτάκη

 (Επί συμβάσει εργασίας)

Τηλέφωνο:  28310 77723
Ε-mail: erasmus-outgoing.reth@uoc.gr

 

Γιούλια (Γεωργία) Σταγάκη

 (Επί συμβάσει έργου)

Τηλέφωνο:  28310 77725
Ε-mail:        intrelations@admin.uoc.gr

 

Παύλος Δρανδάκης 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Πληροφορικής)

e-mail: pdrados@uoc.gr

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)