Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Το αντικείμενο  της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού είναι ταυτόσημο με αυτό της Διεύθυνσης, με τη διαφορά ότι είναι αρμόδιο για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιουπόλεως του Ηρακλείου. Στην Υποδιεύθυνση υπάγονται τα παρακάτω Τμήματα:

Προϊσταμένη: Ολυμπία Ξυλούρη
Τηλέφωνο: 2810 39 3186
e-mail:  directoradmin_her@uoc.gr  

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)