Διοικητική Μέριμνα

Ρέθυμνο

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η ασφάλεια και φύλαξη των χώρων του ιδρύματος, η ευθύνη για τα οχήματα του Πανεπιστημίου και για τις μετακινήσεις των μελών του ιδρύματος με τα οχήματα αυτά (λεωφορεία κ.ά.), και η έκδοση και ανάρτηση στη "Διαύγεια" εντολών μετακίνησης των μελών του ιδρύματος και των επισκεπτών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προσωπικό

 

Σπύρος Χατζηδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλέφωνο: 28310-77942

Fax: 28310-77968

e-mail: dioikitikismerimnas@admin.uoc.grsxatz@admin.uoc.gr


Ελένη Θεοδωράκη

(Μόνιμη Υπάλληλος/Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλ. 28310 77927

e-mail: dioikitikismerimnas@admin.uoc.greltheodoraki@uoc.gr

 

Νικόλαος Μαθιουλάκης, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού
(διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας )
(Μόνιμος υπάλληλος / Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)
Τηλέφωνο: 283107 7917

 

Ειρήνη Φραγκή, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού
(διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας )
(Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)
Τηλέφωνο: 283107 7917Ιωάννης Πατραμάνης, Φύλακας - Νυκτοφύλακας

Τηλέφωνο: 28310 77730Ελευθέριος Σπυριδάκης, Φύλακας

Τηλέφωνο: 28310 77730


Ηράκλειο

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο αντίστοιχο τμήμα καθώς και στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου της διεύθυνσης.

email: d.merimna-her@uoc.gr


Προσωπικό

Πηνελόπη Τριπαλιτάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
(Μόνιμη Υπάλληλος/Κλάδος ΠΕ  Διοικητικού - Οικονομικού)
Τηλ:2810 393199
e-mail: popi.tripolitaki@uoc.gr

 

Κοτσάκη Φιλία
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΔΕ κατηγορίας ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων)
Τηλέφωνο: 2810 393184
e-mail: kotsakif@uoc.gr

 

Μεθυμάκη Ιωάννα

(Μόνιμη Υπάλληλος/Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων)
Τηλ: 2810 394150 και 2810 393068

 

Γενικό e-mail Ηρακλείου: protokol-her@admin.uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)